Därför blir unga svenskar understimulerade av hemarbete
PUBLICERAD 10/5/2023
Lästid ca 2 min

Därför blir unga svenskar understimulerade av hemarbete

En ny undersökning visar att unga vuxna är de som drabbas hårdast av hemarbetets nackdelar. Varannan ung svensk uppger att hemarbete gör dem understimulerade och var femte svarar att de blir nedstämda av att arbeta hemifrån.

Unga svenskar i åldern 18–34 år blir i större utsträckning mindre stimulerade, mer nedstämda och mer trötta av att arbeta hemifrån. Dessutom uppger samma målgrupp att relationen till kollegor och chef försämras av att man inte jobbar på kontoret.

"Jag vill verkligen uppmana företagsledare runt om i landet att gå utanför sin egen bubbla. Du som ledare är inte normen! När dagens kontor- och hybridpolicys utformas utgår ofta chefer och ledningsgrupper från sig själva. Det vill säga att det framför allt är män över 40 år som bestämmer hur vårt arbetspussel ska se ut." - Gustaf Landin, COO på ISS i Sverige.

Undersökningen visar även att över hälften av de unga vuxna uppger att kontoret är mycket viktigt och att de är mer motiverade på arbetsplatsen än hemma.

Ur undersökningen

  • Blir mindre stimulerad av att jobba hemifrån: 53% (18-34 år) 37% (41-50 år )
  • Blir mer nedstämd av att jobba hemifrån: 20% (18-34 år) 10% (41-50 år)
  • Blir tröttare av att jobba hemifrån: 19% (18-34 år) 8% (41-50 år )
  • Relationen till chef och kollegor försämras av hemarbete: 53% (18-34 år) 49% (41-50 år)
  • Tycker att kontoret är mycket viktigt: 52% (18-34 år) 36% (41-50 år)
  • Är mer motiverad på arbetsplatsen än hemma: 52% (18-34 år) 27% (41-50 år)
Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av ISS Facility Services. Totalt har 1050 svenska kontorsarbetare med möjlighet till hemarbete, i åldrarna 18–79 år deltagit i undersökningen via en webbenkät. Undersökningen är riksrepresentativ med deltagare från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under februari 2023.