En positiv arbetskultur börjar med trygghet
PUBLICERAD 19/4/2023
Lästid ca 4 min
Krönika

En positiv arbetskultur börjar med trygghet

Ett ämne som har blivit högaktuellt i dessa postpandemiska tider är hur företag arbetar med sin arbetskultur. De hybrida arbetssätt som blivit allt vanligare i vågen av anställda som återgått till ett mer vanligt arbetsliv efter pandemin, har också visat sig vara en utmaning för företagsledare när det gäller att förmedla en gemensam arbetskultur, samt att få anställda att känna gemenskap med varandra oavsett om de befinner sig på ett fysiskt kontor eller jobbar hemifrån. Och de förmåner som tidigare alltid varit standard på arbetsplatsen, såsom friskvård och lunchkuponger har börjat spela ut sin roll, eller i alla fall blivit mindre viktiga.

I en hybrid värld där det kan vara en utmaning att sätta gränsen mellan arbetsliv och privatliv, börjar anställda allt mer värdera det psykiska välbefinnandet – det vill säga att må bra på jobbet. Så i stället för traditionella löneförmåner bör företag fokusera på djupare, mer värderingsdrivna förmåner som uppskattas av de anställda.

Detta kan exempelvis vara utbildningar, rätten att själv bestämma varifrån man arbetar samt rätten till att utföra sin arbetsuppgifter på det sätt som passar den anställda allra bäst. En nyligen genomförd undersökning som Censuswide gjorde för Pleo i november förra året visar att 40 procent av svenska företag planerar att öka sina utgifter för personalutbildningar under 2023, vilket är goda nyheter för dem som vill öka medarbetarnas tillfredsställelse på arbetsplatsen.


Företag bör fokusera på djupare, mer värderingsdrivna förmåner som uppskattas av de anställda.


Trygghet och samhörighet är grunden till allt

För att anställda ska trivas på sitt jobb och inte riskera att bränna ut sig, eller kanske se sig om efter ett annat jobb, är det mycket viktigt att företagets ledning satsar på att ge de anställda en trygghet i kombination med känsla av samhörighet – en samhörighet som leder till att de anställda bryr sig mer om företaget de arbetar på och känner sig som en naturlig del av företaget.

En psykologisk trygghet på arbetsplatsen innebär att anställda känner sig sedda och hörda, och är trygga med att dela sina tankar med kollegor och chefer, att prova nya saker och arbetsmetoder och tillåtas göra misstag samt lära sig av de misstag som görs. På Pleo kallar vi detta vår "Culture of Belonging". Men denna kultur måste sättas av företagets ledning.

Det är ledningens ansvar att skapa en miljö där de anställda känner sig tillfreds på arbetsplatsen och där de känner att de kan växa och utvecklas tillsammans. Ett sätt som ledningen kan göra detta på är genom att vara öppen och transparent kring gemensamma mål, framgångar och utmaningar. Genom att föregå med gott exempel uppmuntras team och individer att agera på liknande sätt. Uppnår man denna typ av arbetskultur får man också mer engagerade anställda som bryr sig inte bara om sig själva utan även om företaget och företagets välbefinnande. Genom en positiv och stärkande arbetskultur får de anställda en anledning att bry sig om företaget och känna sig motiverade och drivna att utföra ett bra jobb.

Att lita på sina anställda är A och O

Denna känsla av trygghet och samhörighet kan uppnås om man ger anställda de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt där de känner att ledningen litar på de anställda och på de anställdas självständighet och förmåga att ta bra beslut om hur de bäst arbetar. Detta inkluderar valet av att arbeta på kontoret eller på distans. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns många anställda som fortfarande ser fördelar med distansarbete – allt från att kunna balansera arbetsliv med familjeliv samt att få det lugn och den ro som behövs för att kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

Distansarbete kan dock också innebära att anställda känner sig frånkopplade från företaget och den gemensamma arbetskulturen. Man måste hitta rätt balans mellan distansarbete och förmågan att förmedla en företagskultur som gör att alla anställda känner sig inkluderade – oavsett om de arbetar från kontoret eller hemifrån.

En nyligen genomförd undersökning av Deloitte visar att nästan 90 procent av företagsledare anser att hitta rätt arbetsplatsmodell (gällande arbete från kontoret eller på distans) är avgörande för deras företags framgång, men bara en fjärdedel säger att deras organisationer för närvarande är redo att göra detta. Därför är det extra viktigt för företagsledare att göra sig tillgängliga för de anställda, och hela tiden se till att de är extra lyhörda för de anställda som arbetar på distans och inte får den naturliga samhörighet som uppnås av fysisk interaktion på kontoret.

Gör 2023 till teamarbetets år

Om företag tar till sig lärdomar gällande de anställdas behov av trygghet, samhörighet och självständighet, kommer vi kunna se ett uppsving i bättre samarbeten mellan team på företagen. Samarbeten där anställda tar ägandeskap över det resultat de levererar och känner sig trygga i att de har fått ledningens förtroende. Detta leder till glada och nöjda medarbetare. För det bästa beviset på att företaget har en positiv arbetskultur är nöjda och glada anställda. Så glöm inte att ta med dig lärdomar från den rådande hybrida arbetsmiljön, med de nya behov av förmåner som den nya arbetsmiljön ett till, och framför allt – se till att alla anställda känner sig sedda och inkluderade i företagets arbetskultur.

Av: Mika Lindén, People Operations Advisor på Pleo