Från mensskydd till självklar hygienartikel
Foto: Camilla Zilo
PUBLICERAD 13/6/2023
Lästid ca 3 min
Intervju

Från mensskydd till självklar hygienartikel

Som vi skrivit om tidigare här på HRnytt så är det knappt 1 av 10 som får gratis mensskydd på jobbet enligt en ny Sifo-undersökning. Anders Andersson, HR-partner på Skogsstyrelsen tog frågan till ledningen för att lägga till mensskydd till övriga hygienartiklar.

Varför är gratis mensskydd en viktig fråga enligt din uppfattning?

Precis som man sällan eller aldrig säger att tvålen eller toalettpappret är gratis på toaletterna, så vill jag inte heller säga det om mensskydden. Det är naturligt att även den typen av produkter ska finnas på våra toaletter. För på Skogsstyrelsen anser vi att man som anställd ska känna sig trygg med att man kan hitta de hygienprodukter som kan behövas på våra toaletter, även vid de tillfällena som man inte fått med sig sina mensskydd. Detta är en fråga som på senare tid blivit mer aktuell på olika håll i samhället, främst än så länge inom skolans värld.

Så i grunden handlar det om att detta är ett av många små steg mot en mer jämställd arbetsplats/arbetsmarknad och att det är viktigt att vi som arbetsgivare kan hjälpa till att synliggöra det självklara med att även mensskydd bör ingå i de hygienartiklarna som finns på våra toaletter. Vi är gärna en förebild för andra arbetsgivare i denna fråga.

Vad jag har förstått är vi en av de första myndigheterna som inför dessa produkter på våra toaletter för våra anställda.

Hur kom förslaget om gratis mensskydd upp?

Frågan väcktes, runt årsskiftet, på ett samverkansmöte med de fackliga organisationerna i region nord av en lokal facklig förtroendevald inom ST om varför vi inte har mensskydd på våra toaletter när vi har toalettpapper, pappershanddukar, tvål och handsprit. Jag tyckte det blev väldigt tydligt att det var en så självklar sak att den borde varit på plats långt tidigare. Men som så ofta är det enkla ibland det svåra.

Jag tog frågan med mig och stämde av med ledningen om det var ok att gå vidare och undersöka hur vi kunde göra för att lägga till mensskydd till de hygienartiklarna vi har på våra toaletter. Det var inte bara ok med ledningen utan det bedömdes som ett viktigt led i att verka för att förbättra jämställdheten inom Skogsstyrelsen och därmed bidra till ökad jämställdhet inom skogssektorn. Vi gjorde där efter en upphandling av dessa produkter.

Hur får kvinnor tillgång till gratis mensskydd hos er på Skogsstyrelsen?

Varje chef som har ansvar för ett kontor eller arbetsplats har möjlighet att beställa dessa mensskyddsbehållare via en upphandlad leverantör.

Det kommer inledningsvis att finnas möjlighet att i normalfallet ha en mensskyddsbehållare på varje arbetsplats/kontor inne på en uppmärkt toalett. Sen får vi se framöver hur behovet ser ut och om det behöver köpas in fler behållare per arbetsplats.

Vad är dina bästa råd till andra HR-enheter för att snabbt komma igång med samma initiativ?

Väck frågan med ledningen utifrån perspektivet att det handlar om en hygienprodukt som många andra vi som arbetsgivare tillhandahåller, så som plåster, toalettpapper, tvål, handsprit med mera. Förhoppningsvis ser ledningen denna fråga på samma sätt som ledningen på Skogsstyrelsen såg den, som en självklar produkt på era personaltoaletter.

Lyft sen frågan i facklig samverkan för att ha en dialog kring hur man kan genomföra denna uppgradering av toaletterna i er organisation.

Berätta om dig själv. Vem är Anders Andersson?

Jag jobbar som HR-partner vid kontoret i Jönköping. I mina arbetsuppgifter ingår att jag ger administrativt HR stöd till Region Nord samt att jag tillsammans med HR-chefen och en kollega jobbar med förhandlingar tillsammans med våra kollektivavtalsbärande fackliga organisationer.

Av: Annika Hegardt