Så nöjda är svenskarna med digitaliseringen på sina arbetsplatser
PUBLICERAD 26/6/2023
Lästid ca 2 min

Så nöjda är svenskarna med digitaliseringen på sina arbetsplatser

En färsk undersökning visar att 61 procent av de tillfrågade svenskarna är nöjda med digitaliseringen på sina arbetsplatser. Men undersökningen pekar också på ett område där Sverige halkar efter, digitaliseringen av HR-system.

Fokus för digitalisering inom HR har förändrats. Från att ha legat på effektivitet och automatisering, lyfter nu företag tillämpningar som främjar anställdas välbefinnande och personliga utveckling.

Vilka steg behöver svenska företag ta för att inte bara hålla jämna steg med, utan även leda den digitala transformationen inom HR? Hur kan de säkerställa att deras anställda trivs och växer i en allt mer digitaliserad arbetsmiljö?

Drygt 40 % erbjuder sina anställda en mobilapp

Enligt undersökningen använder sig de anställda själva i stor utsträckning av HR-teknik.

  • Tre av fyra använder digitala applikationer aktivt och ofta.
  • 4 av 10 företag (41 procent) erbjuder de anställda en mobilapp som en central åtkomstpunkt till olika HR-system.
  • Bland de svenska företagen är siffran 43 procent, det vill säga något högre än genomsnittet.

Fokus på HR-teknik som gynnar utbildning och utveckling

Tidigare strävade företagen efter effektivare HR-teknik på jobbet, särskilt när detta kunde gynna deras personalavdelning. Huvudfokus låg på processbaserad HR-teknik för att stödja automatiseringen inom företaget, till exempel dokumenthantering, intern kommunikation, löneadministration, kommunikation om löneadministration samt tids- och närvarohantering.

I dag ligger fokus snarare på tillämpningar som gynnar enskilda anställda: utbildning och utveckling, samarbete och lagarbete, men också anställdas välbefinnande.

  • 40 procent av organisationerna tycker att deras processorienterade tillämpningar redan är ganska mogna.
  • 30 procent säger detta om sina medarbetarorienterade tillämpningar.

"Det är glädjande att svenska arbetsplatser generellt sett upplever en tillfredsställande digitalisering, men samtidigt ser vi att det finns utrymme för förbättringar, särskilt när det kommer till digitaliseringen av HR-system. Vi måste vara medvetna om att tekniken inte bara handlar om effektivisering och automatisering, utan också om att främja individens välbefinnande och personliga utveckling. I en tid av hård konkurrens om talanger blir medarbetarorienterade tillämpningar allt viktigare för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Som företag och HR-partner måste vi fortsätta att investera i utbildning och utveckling för att möta dessa behov och bygga en framtidssäkrad arbetsmiljö för våra anställda." - Magnus Engman, Sverigechef för SD Worx


Om undersökningen

Årets undersökning på uppdrag av SD Worx koncentrerades på tre övergripande teman: digitalisering, talang och flexibilitet. I februari 2023 samlade SD Worx in uppgifter från 16 europeiska länder, nämligen Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Kroatien, Tyskland, Österrike och Storbritannien. Totalt 16 011 anställda och 4 833 arbetsgivare deltog, och resultaten viktades för att säkerställa en tillförlitlig representation av varje lands arbetsmarknad.