Skräddarsy er tjänstepension med minimal administration

Lästid : 4 min

Skräddarsy er tjänstepension med minimal administration

En bra upphandlad tjänstepension är en nyckelfaktor för att rekrytera och behålla personal, den kan även minska administrationen för företaget och förebygga sjukskrivningar. Joachim Sundberg, finansiell rådgivare på Cypraea, förklarar hur företagare ska tänka kring personalens tjänstepension.

1. Varför är det så viktigt att erbjuda personalen en bra tjänstepension?

– Flera undersökningar visar samstämmigt att tjänstepension, rätt försäkringsskydd och friskvårdsbidrag är själva grunden för att ett företag ska framstå som en attraktiv arbetsgivare, säger Joachim Sundberg, finansiell rådgivare och delägare på Cypraea.

– Sedan finns det förstås annat som också är viktigt, men en rätt upphandlad tjänstepension är väldigt betydelsefull för alla åldersgrupper.

2. Vilka missar är vanligast när företag ska skapa en attraktiv tjänstepension till personalen?

– Det är sällan som företaget har en tydlig plan för hur tjänstepensionen ska se ut. De flesta saknar ett gemensamt ramverk, vilket leder till extra administration.

– Ofta ser vi att personalen erhållit standardprodukter, inte fått regelbunden rådgivning och att bolaget dras med onödig administration. I vissa fall har medarbetare till och med varit oförsäkrade utan att veta om det.

3. För att minska företagets administration, hur förenklar man hanteringen av tjänstepensionerna?

– Enklaste åtgärden är att leja ut hela uppdraget till en pensionsrådgivare som sköter alla delar, som exempelvis Cypraea. Vi hanterar allt från enskilda frågor från de anställda till att teckna rätt försäkringsskydd för bolagets anställda. Vårt arbetssätt underlättar för bolaget vilket gör att de kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som de anställda får ett kvalitetssäkrat och heltäckande tjänstepensionspaket.  

Önskar även ni en bättre tjänstepension, ta reda på mer – klicka här

4. Hur viktig är pensionsrådgivning för personalen, enligt er erfarenhet?

– Den är väldigt viktig. Grunden är att optimera avsättningen för att på sikt bygga upp ett bra pensionskapital. Det är alla angelägna om och då är det viktigt att vi rådgivare finns tillgängliga för att svara på frågor och följa upp regelbundet. En långsiktig, personlig kontakt är det som personalen sätter värde på.

5. Vad kan bolaget göra för att minska kostnaden för tjänstepension?

– Det är betydelsefullt att vara kostnadseffektiv och prismedveten. Långsiktigt är det viktigt att minska onödiga avgifter, som kan vara en ”dold” kostnad. Bolag verksamma i olika branscher har varierande behov och det går att skräddarsy pensionslösningar med en bolagsanpassad kostnadsstruktur. Utifrån behov erbjuder vi exempelvis tjänstepensionsavgifter från 0 kronor. 

6. I tider som dessa, hur viktigt är det med aktiv rådgivning?

– Med tanke på hur marknaden ser ut idag så är det väldigt viktigt. Vi rådgivare måste vara tillgängliga och tillhandahålla ett sparande som är anpassat efter marknadsförhållandena. Valen som var bäst igår är kanske inte lämpligast idag eller imorgon. Regelbunden och återkommande information till personal och bolag är också av vikt, eftersom lagar och regler förändras. 

7. Vad ska man tänka på för att maximera utfallet på personalens tjänstepension?

– Har man möjlighet att anlita en opartisk rådgivare – gör det! Då får företaget de bäst lämpade lösningarna, optimerade efter bolagets behov. Inte minst är det viktigt att minska de underliggande avgifterna i förvaltningen. Som alltid gäller det att undvika standardprodukter, ligga rätt i sitt sparande och få aktiv uppföljning. 

8. Varför är det så viktigt att även erbjuda försäkringar till personalen?

– För att det kan vara avgörande för att rekrytera och behålla den mest kompetenta personalen. Där är till exempel privat sjukvård viktigt. Snabb hjälp är alltid bra för att förebygga och undvika sjukskrivningar.

– Vi erbjuder exempelvis våra kunder ett så kallat preventivt stöd såsom psykologsamtal via våra samarbetspartners, vilket visat sig uppskattat. Allt syftar till att minska sjukskrivningarna och se till att personalen kan bibehålla en god hälsa och fokusera på sitt arbete. 

9. Vad är de största skillnaderna mellan Cypraea och andra aktörer på marknaden?

– Att våra kunder kan lägga ut hela sitt uppdrag hos oss. Vi tar hand om personalens tjänstepensioner, deras försäkringsbehov och även privata investeringar. Vi hanterar alla frågor som berör dessa områden, med regelbunden information till personalen – vilket avlastar företaget. Vi ger en personligare rådgivning samtidigt som vi sänker avgifterna. 

10. Finns det något unikt hos Cypraea?

– Hela vår verksamhet handlar om att ge personlig rådgivning, avslutar Joachim Sundberg. Vi finns alltid snabbt tillgängliga, även kvällar och helger. Cypraea är inte bundna till egna pensionsfonder utan ser i alla lägen till att våra kunder får de bästa lösningarna.

– Hos oss får du samma kontaktperson som sköter den personliga rådgivningen, oavsett om det rör tjänstepension, sparande eller försäkringar. Med närmare 20 års erfarenhet av aktiv rådgivning skapar vi mervärde som våra kunder uppskattar.

Klicka här för en kostnadsfri utvärdering

Sammanfattning:

  • Bra tjänstepension är mycket viktig för personalen
  • Personlig rådgivning är ett stort plus
  • Med rätt pensionspartner minskar administrationen
  • Låga avgifter och bra placeringar är nyckeln till en god avkastning 
  • Glöm inte bort personalens försäkringar

Om Cypraea:

Cypraea är helt personalägt och grundades 2015 för att erbjuda skräddarsydda och flexibla finansiella tjänster som harmoniserar med våra kunders önskemål. Verksamheten vilar på två ben, kapitalförvaltning och pensionsrådgivning. Oavsett om det rör privatkapital eller tjänstepensionsrådgivning erbjuder Cypraea en personligare rådgivning med skräddarsydda lösningar anpassade efter dig eller ditt bolag.