Svenska arbetsplatser har brister när det kommer till brandskydd
PUBLICERAD 22/1/2024
Lästid ca 2 min

Svenska arbetsplatser har brister när det kommer till brandskydd

En färsk Sifo-undersökning avslöjar att många svenska arbetsplatser brister i rutinerna när det kommer till brandskydd.

För snart tre år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en skärpning av brandsäkerhetskraven på Sveriges arbetsplatser. Den viktigaste förändringen var att alla förväntas ha aktuell kunskap om utrymning och utrymningsvägar.

Allvarliga konsekvenser

Brister i rutinerna när det gäller brandskydd kan leda till allvarliga konsekvenser för företag.

 • Skador på människor
  Brister i brandskyddsrutiner kan leda till skador eller till och med dödsfall för anställda om de inte kan evakuera säkert och snabbt vid en brand.
 • Förlust av egendom
  Brand kan förstöra eller skada betydande egendom på arbetsplatsen.
 • Avbrott i verksamheten
  En brand kan orsaka avbrott i verksamheten, vilket leder till ekonomiska förluster och kan påverka företagets förmåga att driva sin verksamhet på kort eller lång sikt.
 • Rättsliga konsekvenser
  Brister i brandsäkerhetsrutiner kan leda till rättsliga åtgärder, böter eller juridiska ansvar för arbetsgivaren om det bevisas att de inte har uppfyllt nödvändiga brandskyddsstandarder eller säkerhetsföreskrifter.

Nu avslöjar Sifo-undersökningen som gjorts på uppdrag av Dina Försäkringar att många svenska arbetsplatser ignorerar regelverket.

 • Var femte (21 %) svarar att de aldrig har deltagit i en brandövning på arbetsplatsen.
 • 13 % svarar att det inte skett de senaste fem åren.
 • En av fyra (25 %) svarar att de inte har kännedom om utrymningsvägarna.

Kraven finns där av en god anledning. Under 2022 inträffade över 10 000 bränder i verksamhetslokaler. Alla ska vara medvetna om hur de ska agera när larmet går. Brandövningar bör vara en regelbunden del av brandskyddet, i kombination med genomgångar av brandsäkerhetssystem och utrymningsvägar.
Anders Jangborg, produktchef Företag på Dina Försäkringar.

Kunskapsnivån är ojämn


I åldersgruppen 18-29 år:

 • 55 procent uppger att de varit med på en brandövning.
 • 66 procent svarar att de känner till utrymningsvägar.

I åldersgruppen 30-49-år:

 • 75 procent säger att de deltagit i brandövningar.
 • 82 procent är medvetna om utrymningsvägarnas läge.

Det är uppenbart att det finns ett betydande kunskapsgap bland yngre personer. På arbetsplatser där det finns en stor andel unga medarbetare kan det vara nödvändigt med riktade insatser för att stärka säkerhetskulturen."
Anders Jangborg


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Dina Försäkringar i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) underperioden 8–12 november 2023.

Totalt intervjuades 1083 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen).