Därför är HR-rollen viktigare än någonsin

Lästid : 2 min

Därför är HR-rollen viktigare än någonsin

På senare år har HR-rollen gått från att vara mer eller mindre separerad från verksamheten, till att bli allt mer strategisk. Eftersom medarbetarna är, hur vi än vrider och vänder på det, organisationens viktigaste resurs bör framgångsrika företag ge HR en central roll i verksamheten. Här är varför.

Vi verkar på en snabbrörlig arbetsmarknad

I en värld som ständigt förändras byter vi arbete oftare än någonsin. Enligt Näringslivsdepartementet var den genomsnittliga anställningstiden 12 år 1998, men har på senare år sjunkit till omkring 5 år. Det betyder att medarbetare som inte inte känner att de får utvecklas i sin roll, påverka sin arbetsvardag och trivas med sin arbetsmiljö – inte är ädda att flytta på sig. 

Vi behöver kompetenssäkra framtiden

Att medarbetare som inte utvecklas lämnar organisationen är en stor utmaning. Men att medarbetare utvecklas för långsamt, eller åt fel håll är också en risk. HR-rollen hjälper inte bara till att kompetenssäkra för nuvarande behov, utan kan också göra en kompetensanalys av nuläget och se till att skapa den arbetskraft företaget behöver för att möta behovet i framtiden. 

De mjuka värdena blir allt viktigare

En annan orsak till att HR-rollen blir allt viktigare när det gäller bland annat arbetsmiljö, är att mjuka värden som trivsel, teamkänsla, ett hållbart arbetsliv, balans mellan arbete och fritid och tillräckligt med återhämtning behöver mer och mer fokus i den samtid vi lever i. Inte bara i för att kraven blir högre och högre, utan också för att kunna möjliggöra företagets framgång. Sjukskrivningar kan bli en dyr historia och organisationer har mycket att vinna på att ge HR de resurser som behövs för att förebygga stress och främja hälsa på arbetsplatsen. 

Det finns ett ökat behov av att attrahera nya medarbetare

Flera företag kämpar idag med att få tag på rätt personer att anställa och konkurrensen mellan arbetsgivare är stenhård. Inom många branscher får kandidater till och med jobb redan innan de gått ut sin utbildning. För att kunna attrahera och behålla medarbetare behöver vi hela tiden ligga steget före konkurrenterna och arbeta med rekrytering och varumärke sida vid sida.

Konkurrenskraften ligger i flexibiliteten

Idag när många jobbar på distans eller i form av hybridkontor krävs förändrade strategier för att möta medarbetarnas behov av flexibilitet. Tidsbesparande flöden hjälper till att bejaka dessa nya arbetssätt och stävja de utmaningar de skapar. Det ger möjlighet att erbjuda en flexibel arbetsplats vad gäller placering, något som ger en fördel. Genom att satsa på HR och de processer som stärker de nya arbetssätten, investerar ni helt enkelt i ert varumärke som en attraktiv arbetsgivare.

Vi behöver en HR-roll som stöttar ledningen

De flesta roller inom HR är idag mer strategiska än förut. Genom att finnas där besluten tas kan HR vara med och stötta ledningen fullt ut. Inte bara genom att få cheferna själva att växa som individer i sitt ledarskap, men också genom att vara ett bollplank i krissituationer. Med HR i ledningsgruppen får företaget tillgång till de perspektiv och verktyg som kommer leda till mer framgångsrika beslut.