De 3 bästa sätten att höja din lön inom HR
PUBLICERAD 6/10/2023
Lästid ca 2 min

De 3 bästa sätten att höja din lön inom HR

Inom Human Resources är det visserligen viktigt att fokusera på att andra ska få rätt lön, men kanske vill du också själv se till att du får den ersättning du önskar. Med rätt strategi kan du påverka din lön inom HR på olika sätt – här är 3 effektiva tips när du vill maximera din lön och säkerställa att du får betalt för din kompetens.

Visa upp ditt värde

För att kunna påverka din lön måste dina chefer förstå vad du tillför organisationen. När du är i ett projekt eller initiativ där du har gjort betydande framsteg är det därför dags att lyfta fram det – till exempel när det är dags för löneförhandling. Ju tydligare du kan visa att ditt deltagande har bidragit till företagets framgång, desto större chans har du till löneförhöjning.

Utveckla din expertis

Som HR är det bra att hela tiden förbättra och utveckla din kompetens, inte bara för din professionella tillväxt, utan också för att påverka din lön positivt. Genom att bli en expert på ditt specialområde, till exempel inom arbetsrätt, kompetensutveckling eller digital HR, kan du se till att du skiljer dig från andra på marknaden och att du är en ovärderliga resurs för företaget. Specialistkompetens är nämligen något arbetsgivare kan se till att betala bra för.

För en dialog

Se till att du och din chef för en öppen dialog om lönen och hur du kan påverka den. Det kräver visserligen att du måste vara beredd att diskutera frågor som prestation, ansvar och marknadsvärde, men det kan också ge stora fördelar. Se till att du också har koll på senaste undersökningar om löner för HR i din region och att förväntningarna är rimliga och konkurrenskraftiga. En öppen dialog leder till ömsesidig förståelse och rimliga förväntningar.

3 bästa sätten att påverka lönen är alltså:

1. Visa upp ditt mervärde
Berätta hur du bidrar till organisationens framgång, genom att kommunicera tydligt.


2. Utveckla din expertis
Specialisera dig inom ett område där du har chans att bli en efterfrågad expert.


3. För en dialog om löneregler
Ta initiativ till lönesamtal och prata om ditt marknadsvärde öppet med din arbetsgivare (utan att vara övermodig).

Proaktivitet belönas

Genom att kommunicera dina styrkor på ett tydligt sätt kan du se till att mäta och visa dina framgångar. Arbetsgivare ser positivt på anställda som inte bara utför sina nuvarande uppgifter, utan som också strävar efter att överträffa förväntningar och hjälpa till att driv organisationen framåt. När du jobbar proaktivt och tar initiativ för att förbättra processer och implementera nya strategier sätter du dig också i bättre läge när det gäller löneöversyner och att få en givande karriär inom HR – och få den lön du förväntar dig.

Källa: Unionen, Vision