För- och nackdelar med att gå en HR-utbildning på distans
PUBLICERAD 20/3/2023
Lästid ca 2 min

För- och nackdelar med att gå en HR-utbildning på distans

Att studera HR på distans är ett populärt sätt att gå en utbildning och ta din karriär till nästa nivå. Men vad är fördelarna och utmaningarna? Här tittar vi närmare på hur det kan vara att läsa en HR-utbildning som inte är i klassrummet – och hur du kan göra för att få ut det bästa av din studietid.

Ett flexibelt sätt att studera

Den främsta orsaken till att många väljer att läsa en HR-utbildning på distans är att det är flexibelt. Du kan genomföra studierna när du vill under dagen och i din egen takt, vilket gör att du kan anpassa tiden efter din livssituation. Distansutbildning gör det också enklare att arbeta och försörja dig, även under studieperioden. Med en bra internettkoppling kan du välja var du vill sitta, när du ska utföra uppgifterna och sedan anpassa din studiemiljö efter dina egna behov.

Praktisk erfarenhet under tiden

De flesta HR-utbildningar, även de på distans, ger möjlighet till praktisk erfarenhet i form av praktikplatser eller projekt. Praktiken ger dig chansen att tillämpa dina kunskaper i verkliga situationer och bygga relevanta erfarenheter som hjälper dig i ditt fortsatta arbetsliv. Under praktikperioden är det också viktigt att passa på att nätverka med branschexperter för att hitta potentiella arbetsgivare för framtiden.

Utmaningar med att studera HR-utbildning på distans

Den största utmaningen med att studera på distans är att du behöver ha en god självdisciplin och motivation för att hålla dig till kursen och fullfölja de uppgifter som du får tilldelat. Men med hjälp av fasta rutiner kan du lära dig att fokusera på studierna, även om du inte befinner dig i en strukturerad klassrumsmiljö. Ibland kan du uppleva utmaningar som att känna dig isolerad från andra studenter, men det avhjälper du genom att delta i olika forum eller chatgrupper och att ta initiativ till träffar med dina klasskamrater – digitalt eller analogt. Det gör det enklare att knyta kontakter, skapa relationer och stötta varandra under studietiden.

HR – ett framtidsyrke

Företag och organisationer kommer alltid att behöva anställa, behålla och hantera personal. Allt fler företag blir också uppmärksamma på vikten av att ha en fungerande personalavdelning och en HR-funktion som säkerställer att det finns rätt kompetens för att kunna uppnå verksamhetens mål och driva tillväxt. Det stämmer särskilt när det gäller anställningsrätt, personalutveckling, ledarskapsutbildning, mångfald och inkludering, liksom strategisk planering för bemanning. Med hjälp av digitaliseringen har också kraven på HR-funktionen ökat på flera sätt – och effektiva processer och tekniska analyser kräver nya kompetenser.

Hitta utbildning

Oavsett var du befinner dig i din karriär är lärande en viktig del av HR-yrket. Med en HR-utbildning på plats eller på distans ser du till att kunna erbjuda den kompetensen och placerar dig själv som en efterfrågad kandidat på arbetsmarknaden.

Här kan du söka efter en HR-utbildningar på distans som passar dig.