Vad krävs av utbildningsåret 2023?
PUBLICERAD 10/3/2023
Lästid ca 4 min
Krönika

Vad krävs av utbildningsåret 2023?

Framåtblick, katastrofkänsla eller hälsosam "sence of urgency"?

Hälften av de kompetenser som är relevanta i dag kommer att vara utdaterade inom loppet av fem år. Det är en nästan osannolik takt. "Utvecklas eller dö" låter förvisso lite dramatiskt, men det beskriver learningläget för svenska bolag 2023 ganska väl.

Det är (fortfarande) väldigt mycket som pågår i världen. Nya mineraler har upptäckts i norra Sverige, samhällen växer, branscher kämpar på med grön omställning och spännande innovationer poppar upp som svampar. Samtidigt pågår stora varsel i flertalet branscher, kriget i Europa fortgår och vi har en världsekonomi i grov gungning. Både som medarbetare, chef och privatperson är det "lite mycket" just nu. Inte kan väl någon tro att man ska hinna tänka på kompetensutveckling mitt i alltihop? Jo, jag vågar påstå om du ska göra det en enda gång i karriären, eller en gång i ditt bolags historia, så är det exakt just nu.

Hälften av de "skills", som är relevanta i dag är borta om fem år

En rapport från World Economic Forum uppskattar att hälften av de "skills", eller kompetenser, som är relevanta i dag kommer att vara utdaterade inom loppet av fem år. Det är en oerhört rask takt. Men hur många företag och branscher är rustade för detta, och vad behövs från dig som ledare? Utvecklas eller dö, låter förvisso lite dramatiskt, men det beskriver "learningläget 2023" ganska väl.

Vissa bolag vill upskilla sin personal efter nya hållbarhetsregler, nya arbetssätt och nya sätt att producera inom industrin. Andra bolag reskillar sin personal helt, i både ljusa och mörka tider för företagen i fråga. Vissa har aldrig haft det tuffare, medan andra lever i sin guldålder. Oavsett anledning är jag glad över att allt fler tycks förstå värdet i att investera i professionellt utformat lärande för att möta framtiden på ett så bra sätt man kan.

Medarbetarnas kompetens står allt som oftast i direkt korrelation till företagets tillväxt, innovation och lönsamhet. När vissa berättar för mig om farhågor att investera, säg en miljon, i lärande och riskera att personalen sedan slutar, brukar jag som svar säga: "Tänk om du inte investerar och de stannar?"

Att se lärande som en investering

Jag brukar uppmuntra företag att tänka på lärande som en investering som ger en konkret avkastning i form av ökad produktivitet, innovation och nöjdare medarbetare. Det må låta klichéartat, men det ÄR när vi ser lärande som en möjlighet snarare än en kostnad, och prioriterar relevant, löpande och professionellt utformat utbildning, som våra lärandeinsatser gör skillnad på sista raden.

Två sorters chefer

Som medarbetare känner man av när ens chef eller högsta ledning ser utbildning som något som "måste göras" eller bara en pott pengar, än någon som de känner nyfikenhet och hopp inför. Där man diskuterar insikter och resultat, uppmuntrar till fördjupning och kunskapsdelning. Det där är smittsamt, på de bästa av sätt. Fundera gärna på vilken av dessa två sorters chef du själv är (eller har).

Ledare skapar motivation

Som ledare är det också viktigt att se till att medarbetarna är motiverade att lära sig och utvecklas, och att faktiskt viga tid åt att se över HUR man motiverar i vardagen. Det kan innebära att skapa en kultur där lärande uppmuntras och belönas, och att erbjuda utbildningsprogram och resurser som är relevanta och intressanta för de anställda.


Om vi inte har en plan för lärandet så omsätts endast
30 procent av lärandet i praktiken och 70 procent går förlorat


Varför fungerar det inte?

Men, om lärande är viktigt för att utveckla både företag och dess anställda, varför fungerar det inte alltid? Tyvärr säger statistiken att om vi inte har en plan för lärandet så omsätts endast 30 procent av lärandet i praktiken och 70 procent går förlorat.

  • Därför är det otroligt viktigt att du som individ eller företag som organisation reflekterar över HUR man arbetar med sin kompetensutveckling.
  • Därför är nyckeln att bygga alla utbildningar i en speciellt utvecklad pedagogisk modell.

Dessa två parametrar är det som skiljer lönsam utbildning mot tomtebloss. En positiv sidoeffekt är att denna typ av mätning i sin tur motiverar fortsatta investeringar i framtiden, både i form av budget till lärande, och medarbetarnas egen investering i form av tid och engagemang.

Det finns mycket att säga på det här ämnet. Till exempel hur man bäst sätter lärmål, hur olika utbildningsformer främjar olika mål, hur individanpassad en utbildning bör vara och vad man ska kräva av och se upp för hos leverantörer inom learning. Men jag tror att vi behöver börja med att en gång för alla se oss omkring: både i omvärlden och i vår organisation. I dessa tider, när allt kan förändras över en natt och vi behöver ställa om till nya tider och arbetssätt, kan ett genomtänkt eller ogenomtänkt lärandearbete innebära antingen fortsatt existens eller självutplåning. Och jag vet vilket jag föredrar.

Till sist, vill du få kollegor, styrelse eller ledning att förstå varför vi måste komma vidare har jag tre punkter som jag föreslår att du trycker på. I egenskap av vd för ett utbildningsföretag med över 300 genomförda program under nio års tid, tror jag nämligen att det som skiljer agnarna från vetet gällande goda lärandeinsatser under 2023 är följande:

A) Framåtblick
Framåtblick med viss katastrofkänsla (eller mer diplomatiskt beskrivet "sense of urgency")

B) Inställning
Organisationens inställning till investering och avkastning

C) Förmåga
Chefernas förmåga att motivera

Kanske kan alla tre sammanfattas i ordet mod.

Av: Fredrik Bardon VD på Brights Learning Sverige & Danmark