HR-specialistens fem viktigaste egenskaper
HR-yrket

Lästid : 2 min

HR-specialistens fem viktigaste egenskaper

HR-avdelningen har många ansvarsområden och sköter allt från rekrytering till regelefterlevnad, vilket kräver en bred kompetens. Att HR-specialister har rätt utbildning och relevant erfarenhet behöver dock inte betyda att de är rätt person för dessa viktiga funktioner, minst lika viktig är deras personlighet.

Här listar jag de fem egenskaper som gör HR-medarbetaren till en viktig kugge i företagets framgångshjul.

Relationsbyggare 

HR-anställda kommunicerar med många olika människor varje dag – de intervjuar arbetssökande, välkomnar nyanställda, förmedlar företagsinformation och har regelbunden dialog med anställda. HR-personalen måste därför kunna kommunicera effektivt, både muntligt och skriftligt, vara goda lyssnare och ha empati. När medarbetarna känner sig hörda och uppskattade skapas ett starkare band mellan dem och HR-avdelningen, vilket i sina tur ökar medarbetarnas trivsel och lojalitet till företaget.

Problemlösare  

HR-avdelningen blir ofta kontaktade av medarbetare som har problem eller vill framföra klagomål. För att säkerställa att medarbetarna känner sig nöjda och trygga måste HR-personalen kunna bemöta och hantera dessa frågor snabbt och effektivt. Detta kräver en förmåga att kunna sätta sig in i problem och förstå dess orsaker, och utifrån dem kunna utforma en genomförbar lösning. När denna har implementerats bör den också följas upp för att förebygga att problemen återkommer.

Vinner kampen om kompetensen 

En av HR-avdelningens viktigaste uppgifter att locka de bästa talangerna till företaget, i hård konkurrens med alla andra företag i branschen. I den processen räcker det sällan att kunna erbjuda de bästa förmånerna, att få den sökande att se en framtid i företaget kräver skicklig argumentationsförmåga.

Förstår förhandlingsspelet 

Oavsett om HR ansvarar att sköta förhandlingar eller fungera som förhandlingsstöd behöver HR-specialisten ha intresse för arbetsrättsliga frågor och förhandlingsteknik. Därutöver behöver det finnas en fingertoppskänsla för när det är läge att kompromissa eller fortsätta argumentera. För att säkerställa att avtalen är rättvisa för samtliga parter måste HR-specialisten lyssna noga på argument, ställa frågor och vara öppen för alternativ.

Räds inte smarta digitala lösningar 

Företag blir alltmer digitala och så även HR-avdelningen. Digital teknik möjliggör effektivitet samtidigt som den bidrar till bättre upplevelser för arbetssökande och anställda. HR-specialister behöver därför behärska många verktyg och system, såsom för medarbetaradministration, affärskommunikation, lönehantering, digital signering och rekrytering. Detta kräver teknisk förståelse och en nyfiken inställning till digitala möjligheter.

En väl fungerande HR-avdelning får många positiva effekter för hela företaget – från att attrahera och behålla de bästa talangerna till att skapa en bra företagskultur. Att se bortom formella meriter och fokusera på personliga egenskaper är det som kan lyfta HR-avdelningen till en ny nivå.

Av: Sara Lindgaard, HR Director, Penneo