”Quiet Quitting” – bra eller dåligt för företaget?
PUBLICERAD 11/1/2023
Lästid ca 2 min

”Quiet Quitting” – bra eller dåligt för företaget?

Fenomenet ”quiet quitting” är inte nytt, men det har under en tid trendat och uppmärksammats på den sociala medie-plattformen TikTok. Quiet quitting innebär att man som anställd inte gör mer än nödvändigt på jobbet – och behöver alltså inte betyda att man ska säga upp sig. Det innebär att inte arbeta övertid, att bara göra minsta möjliga, att be om ökad lön för ökat ansvar. Det innebär helt enkelt att man sätter gränser som arbetstagare. Men frågan är vad det innebär för dig som arbetsgivare och för företaget?

Behöver du oroa dig för quiet quitting?

Är quiet quitting ett tecken på dålig arbetsmoral, eller tvärtom – att hitta en balans mellan arbete och privatliv? Kanske är det ett tecken på att dina anställda saknar motivation och är missnöjda med sina arbetsuppgifter.

Vi har samlat ihop de vanligaste orsakerna till att medarbetare utövar quiet quitting och vad du som arbetsgivare bör vara uppmärksam på:

Lågt engagemang

För att vara engagerad på arbetsplatsen bör den anställde tycka att arbetet är meningsfullt och givande samt att hen känner sig involverad i företagets framgång.

Utbrändhet

Om en anställd upplever ihållande trötthet och känner sig överväldigad finns det en risk att hen är utbränd.

Låg arbetsmoral

När en anställd har låg arbetsmoral kan det leda till bristfällig produktion, fler sjukdagar och mindre produktivitet. Detta kan dessutom sprida sig till andra anställda.


Vad kan du som arbetsgivare göra?

Det absolut viktigaste för dig som arbetsgivare är att du ser dina anställda. Varför utövar de quiet quitting? Trivs de på arbetsplatsen? Får de utvecklas? Kom ihåg att bara du kan ändra en företagskultur. Här kommer några tips och råd att vara uppmärksam på:

Föregå med gott exempel

Dina anställda tenderar att göra som du gör, så se till att ställa rimliga krav på dem. Exempelvis genom att inte mejla utanför arbetstid, sent på kvällen.

Möt dina anställdas behov

...precis som du önskar att de möter dina behov. Exempelvis kan det handla om anställningstrygghet, förmåner, flexibilitet, utvecklingsmöjligheter, tillit och acceptans.

Öppen kommunikation

Uppsägningar kan vara smittsamt – för att undvika att fler säger upp sig på grund av missnöje bör du ha en öppen kommunikation med dina anställda.

Regelbunden feedback

För att kunna möta dina anställdas behov och se efter deras välmående bör du erbjuda regelbunden feedback. Då får även de anställda möjlighet att lyfta saker ur deras perspektiv.

Engagera dig i medarbetarna

Genom att visa intresse och engagemang för dina anställda, får du engagemang tillbaka. Låt dina anställda sätta sina egna mål och utvecklas på arbetsplatsen. Högt engagemang kan dessutom leda till hög arbetsmoral, vilket i sin tur leder till högre produktivitet, mer kreativitet och mer innovation.

Var uppmärksam

Håll koll på dina anställda och se efter tecken på lågt engagemang eller utbrändhet. Om du misstänker att en anställd är utbränd kan du erbjuda ytterligare stöd till personen i fråga.

Bra balans

För en medarbetare som utövar quiet quitting kan det innebära att denne drar en gräns mellan yrkesliv och privatliv, vilket ofta påverkar människans psykiska välmående – till det bättre. Detta påverkar i sin tur medarbetarens arbetsinsats; hen blir mer självständig och effektiv i sitt arbete. Dessutom kan en gränsdragning minska risken för utbrändhet. Här kan du som arbetsgivare hjälpa till att erbjuda en bra ”work-life balance”.

Kanske är quiet quitting inte något negativt för företaget? Tvärtom – det är ett tecken på att dina medarbetare inte trivs och det ger dig möjlighet att förbättra. Men det viktigaste av allt; kommunicera med dina anställda. Och möt deras behov.