Skitsnack på jobbet - hur förhåller vi oss?
PUBLICERAD 24/1/2023
Lästid ca 3 min
Krönika

Skitsnack på jobbet - hur förhåller vi oss?

Både du och jag behöver träna oss i att vara modiga och göra det som är rätt, innan det gått för långt. Det tjänar vi alla på! Vi vet att dina chefer kommer våga agera om de känner sig trygga. Hur jobbar du med att stötta dina chefer i att våga ta sitt ansvar?

Så här kan det se ut på en arbetsplats

Maud och Felix har samma roll och samma chef hos er. De har båda anställning på heltid men deras leverans skiljer sig väsentligt åt. Maud är 56 år, har tre vuxna arbetssökande barn hemma och en man som dricker för mycket (men det vet inte du som chef), gör ett mycket bra jobb men ser oerhört stressad ut oavsett vilken arbetsuppgift som skall göras. På sista tiden har hon börjat undvika att ta lunchpaus och jobbar ofta över.
Felix 26 år är ensamstående och utan barn, men älskar sina fritidsintressen, som är många till antalet. Han luftar ofta sina åsikter med kollegor om hur chefen tar dåliga beslut. Han maskar gärna till sina kollegors förtret, vill ogärna jobba i projekt tillsammans med Maud utan bara med Gustav, och kommer ofta sent till gemensamma personalmöten.

Genom att agera rätt här kan ni direkt påverka välmående och prestationen på arbetsplatsen och till och med samhällsekonomin. Det finns redan lagstiftning på plats, och med mer framåtlutade och kommunikativa ledare och en tydligare dialog om var och ens ansvar i anställningen kommer ni väldigt långt.

Ett gemensamt verktyg för alla svenska arbetsgivare är till exempel de grundläggande och underliggande skyldigheter som finns i ett anställningsavtal. De sätter ramar som rätt kommunicerade både är hälsofrämjande och ger möjlighet till hållbara, ansvarstagande medarbetare och ekonomiska värden för arbetsgivaren och i längden samhället.

Här synliggör vi dessa skyldigheter

 1. För att uppbära lön behöver vi utföra arbete, dvs minst bära vår egen kostnad
  Vad innebär normalprestationen i Mauds och Felix roll? Har ni definierat inom vilket spann normalprestationen skall vara där? Om inte, hur vet du då om någon avviker? Både underprestation och långvarig överprestation innebär ofta en risk för verksamheten och medarbetaren.
 2. Följa arbetsgivarens regler och beslut
  När är det ok för en medarbetare och när är det till och med sunt att ifrågasätta? Hur många gånger får man göra det? Vad får det för konsekvenser om en eller flera personer gång på gång väljer att ignorera verksamhetsbeslut?
 3. Själv vara med och bidra till en god arbetsmiljö
  Räcker det med att bläddra lite i personalhandboken då och då? Är chefen ensam ansvarig för arbetsmiljön? Vad betyder egentligen ”att bidra till en god arbetsmiljö”? Hur har ni säkerställt att var och en förstår sitt eget ansvar att flagga om någon eller något riskerar att bidra negativt till arbetsmiljön? Vilka vägar för flaggning finns om den som flaggar inte vågar gå till rätt person?
 4. Vara lojal med arbetsgivaren
  Hur mycket skit får vi snacka egentligen? När och var? Om jag är den som pratar illa ofta, vad är min plan med det hela? På vilket sätt kan även en konsekvent illojal medarbetare påverka arbetsmiljön för andra?
 5. Kunna samarbeta med alla som verksamheten och arbetsuppgiften kräver
  - Får jag designa mitt arbete själv?
  - Hur mycket behöver jag anpassa mig till hur chefen leder och fördelar arbetet?
  - Får jag välja att inte samarbeta med en kollega?

  Fundera på hur ofta ni pratar om ovanstående punkter, om ni vågar agera och följa upp för en god gemensam arbetshälsa.

Av: Susanna Linder och Annika Stenberg, Arendra

Om

Susanna Linder
De senaste tjugo åren har hon utvecklat proaktiva hälso- och arbetsmiljöinsatser ute hos svenska arbetsgivare och även byggt upp specialistteam för levererans av tydliga och proaktiva tjänster för att kunna ge ett bättre stöd åt ledare att våga agera i tid. Utbildad legitimerad fysioterapeut med påbyggnad inom företagsekonomi. Bor med två tonåringar och en rhodesian ridgeback utanför Uppsala. Skulle kunna bo utomhus. En av grundarna av Arendra.

Annika Stenberg
De senaste tjugofem åren har hon verkat för att våga främja goda arbetsrelationer och minska onödiga kostnader hos arbetsgivare på grund av otydligt ledarskap. Hon brinner för att förhindra inlåsningar på arbetsmarknaden och har drivit stora preventiva projekt i offentliga verksamheter för att minska utanförskap och öka medarbetaransvaret. Utbildad lärare på flera utbildningsnivåer. Har västerbottniskt påbrå och bor med man i Stockholm. Skapar ofta nya ordspråk. En av grundarna av Arendra.