Vilka jobb inom HR kommer att kunna ersättas av AI?
PUBLICERAD 27/3/2023
Lästid ca 2 min

Vilka jobb inom HR kommer att kunna ersättas av AI?

Även inom HR har det börjat pratas om att AI kommer ersätta en del jobb i framtiden. Men även om AI visserligen kommer ersätta en hel del arbetsuppgifter, är HR en funktion där mänskliga egenskaper är extra uppskattade. Genom att se till att använda AIs fördelar samtidigt som du lyfter de mänskliga egenskaperna skapar du en effektiv och levande organisation – nu och i framtiden.

Vad AI inte är bra på

AI-teknik kommer troligen aldrig riktigt kunna ersätta mänsklig interaktion, speciellt inte inom HR där just medmänsklighet och empati är viktiga egenskaper. Just empati, sunt förnuft och erfarenhet är tre saker människan har som fördelar över maskinen, och dessa tre kommer troligen vara efterfrågade i rekryteringsprocesserna framöver – kanske mer än någonsin. Empati och förståelse behövs för att få personal att trivas, sunt förnuft för att inte orsaka fel och missförstånd och erfarenhet för att driva utvecklingen åt rätt håll.

Vad AI är bra på

AI-teknik är fantastisk på att höja produktiviteten, analysera text och data, programmera och komma med en oändlig mängd förslag och idéer. Därför kan flera av avdelningens uppgifter redan idag tas över av AI, men det behöver inte vara en nackdel. Till exempel kommer fler och fler uppgifter kunna automatiseras för att öka både effektivitet och precision i organisationen. Här är några andra områden och uppgifter AI med fördel kan ta över:

Rekrytering och urval

AI kan användas för att sålla igenom ansökningar och meritförteckningar för att hitta kandidater som matchar en specifik position bäst. De kan också genomföra videointervjuer och bedöma kandidaternas svar i de första urvalen.

Talangutveckling för anställda

AI kan användas för att övervaka och analysera anställdas prestationer och ge förslag på hur de kan utvecklas. Därmed kan AI föreslå utbildningar eller mentorprogram som skulle passa specifika individer och arbetsuppgifter och gynna kompetensutveckling.

Lönehantering och justeringar

AI är outstanding på att hantera stora mängder data – till exempel analysera lönedata och föreslå lämpliga lönenivåer baserat på anställdas prestationer och branschstandarder. AI kan också användas för att övervaka lönejusteringar och förmåner.

Personaladministration och rutiner

Här är AI mycket användbart för att automatisera rutinmässiga uppgifter inom HR, som att hantera semesteransökningar och sjukfrånvaro. Det kan också användas för att hantera de anställdas personliga uppgifter och avtal på ett effektivt sätt.

Säkerställa arbetsmiljö

AI kan utnyttjas för att se över arbetsplatsens säkerhet och hälsa genom att analysera data om olyckor och sjukdomar. Med hjälp av AI kan HR föreslå åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, ändra arbetsrutiner och utbilda personal.

Med en kombination av mänsklig kraft och kunskap och AI-teknikens många möjligheter kommer vi kunna skapa HR-avdelningar för framtidens framgångsrika företag. Fler tips för att använda AI i din organisation – utan att låta AI ta våra jobb i framtiden - hittar du här