Därför är engagemang viktigt i svåra tider – 3 tips på hur du lyckas
PUBLICERAD 7/11/2022
Lästid ca 2 min

Därför är engagemang viktigt i svåra tider – 3 tips på hur du lyckas

I svåra tider är det en utmaning att behålla engagemanget hos sina medarbetare. Men det är också då det bör satsas på som mest. Här är 3 tips på hur du motiverar och engagerar när det är tufft.

Vi står inför en tid av osäkerhet och ovisshet

Det skapar oro hos många, inte minst på arbetsplatsen. Det kan leda till brist på engagemang och motivation hos dina medarbetare, två drivkrafter som är extra viktiga när vi ska ta oss igenom en utmanande period.

Engagemang på arbetsplatsen leder till mer produktivitet...

...Lägre sjukfrånvaro och en högre kundnöjdhet. Engagerade medarbetare samarbetar och stöttar varandra samt tar högt personligt ansvar över arbetsmiljön och sina arbetsuppgifter. Det främjar självklart företagets framgång och är dessutom till stor fördel när du vill driva igenom en förändring.

Att leda verksamheten genom motgångargår att jämföra med just att leda genom en förändring. Du förflyttar verksamheten från ett nuläge till ett nytt läge, från motgång till framgång. Din uppgift är därför att tydliggöra er nya riktning och målsättning, men också att få med dig medarbetarna på resan. Något som alltså blir betydligt enklare om det finns engagemang!

3 tips på hur du behåller och skapar engagemang i svåra tider

Transparens och delaktighet

Genom att vara öppen med de förändringar och utmaningar ni står inför bygger du ett förtroende mellan dig och dina medarbetare. Du ger dem dessutom möjligheten att själva vara en del av och påverka processen med nya och kreativa lösningar på problemen. Känslan av delaktighet och ansvar är viktig för motivationen, därför är det viktigt att inkludera medarbetarna i förändringsarbetet.

Trygghet och tillgänglighet

Vi människor har ett stort behov av att känna grupptillhörighet, speciellt i osäkra tider. Trygghet ger känslan av ett samband och är en av grunderna för ett hälsosamt arbetsklimat. Se därför till att vara närvarande och finnas tillgänglig för dina medarbetare när de har funderingar eller undrar över något. Du behöver inte alltid veta svaret men att du tar dig tiden att lyssna betyder mycket.

Mål och riktning

Kommunikation och information är nyckeln för att få med dina medarbetare på tåget. Sätt upp tydliga mål för hur ni ska ta er igenom den tuffa perioden. Kommunicera sedan målen till alla på organisationen och se till att med jämna mellanrum påminna om dessa. På så sätt skiftar du fokus och lyfter istället fram den längre visionen, vart ni är på väg. En dag kommer ni kunna se tillbaka på den här perioden och reflektera över de lärdomar ni fick.

&frankly har en modell för att mäta engagemang som består av 7 olika drivkrafter. Forskning visar att ju fler av dessa drivkrafter som uppfylls bland medarbetare på arbetsplatsen, desto större är sannolikheten till en engagerad och välmående arbetsstyrka. Här kan du läsa mer om vilka dessa drivkrafter är och hur du kan mäta dem i din organisation med hjälp av &frankly!