Det här kan HR göra för att förhindra åldersdiskriminering

Lästid : 2 min

Det här kan HR göra för att förhindra åldersdiskriminering

Åldersdiskriminering är en av de vanligaste diskrimineringsformerna idag – och samtidigt ett problem vi sällan pratar om. Trots att diskriminering i alla former är förbjudet enligt lag, förekommer åldersdiskriminering i bred utsträckning. Var sjätte svensk har upplevt sig diskriminerad på grund av ålder i samband med att de har sökt jobb eller på arbetsplatsen.

Inte bara äldre

Enligt rapporten Åldersperspektivet, där Sifo i samarbete med företaget Essity frågat 1 000 svenskar i sysselsättning om deras upplevelser i yrkeslivet, visade det sig att var femte har blivit diskriminerade eller orättvist behandlade på grund av ålder. Inte bara äldre personer, utan många under 40 svarade att de drabbats. Fler kvinnor än män har utsatts, 25 procent jämfört med motsvarande 19 procent. Var femte person i undersökningen (17 procent) vände sig till sin eller sina chefer i frågan, så här är det tydligt att HR spelar en viktig roll. 

Ett dolt problem

En sak som stack ut i resultaten var att de flesta som utsattes ändå valde att inte berätta det för sina chefer, med risk för att verka gnälliga eller krångliga. Samtidigt visar en annan Sifo-undersökning att hela 77% ändå uppger att de har en kultur på arbetsplatsen som gör att de vågar förmedla om de blivit diskriminerade. Därför kan det vara bra att checka av hur kulturen verkligen uppfattas på ert företag och se till att de anställda vet var de ska vända sig. 

HR kan påverka

Mörkertalet när det gäller åldersdiskriminering är troligen stort och det är viktigt att ta tag i frågan. Hur ser det ut på er arbetsplats? Kan det vara en god idé att chefer och HR-ansvariga regelbundet tydliggör företagets värderingar när det gäller diskriminering? Det kan också vara bra att se till att er rekryteringsprocess verkligen välkomnar alla och att den kommunicerar att ålder inte är ett hinder. Något som är extra viktigt idag, när kandidatbrist och kompetensförsörjning är ett återkommande problem på arbetsmarknaden. Genom att ge ämnet fokus i ert HR-arbete kan du påverka hur framtiden kommer att se ut.

 

Källa: DO Diskrimineringsombudsmannen, Sifo