Finns det behov av mer affärsdriven HR?

Lästid : 4 min

Finns det behov av mer affärsdriven HR?

När xNomad, rekryterade Sebastian Gloveus till rollen som Head of People ingick en plats i ledningsgruppen på bolaget. Sebastian kommenterar och svarar på frågor om mer affärsdriven HR.

Berätta om dig själv. Vem är Sebastian Gloveus? 

Som medarbetare och anställd är jag en utmanare. Jag ifrågasätter status quo och kommer inte vara den som accepterar något bara för att man har gjort så förut, samtidigt som jag givetvis är ödmjuk inför diskussion. Jag tror på förändring och utveckling, även om det kan göra ont i stunden. Jag vill lyfta på stenar, dra upp damm för att sedan hitta en struktur som fungerar och är mer effektiv. Jag ser mig själv som en pedagogisk person, jag tror på kommunikation och tydlighet. Utan tydlighet hamnar saker mellan stolarna och mindre blir gjort. Inte minst inom HR är halva slaget vunnet om man är tydlig med vad man vill, varför och hur man avser att göra det. 

Som person är jag är vetgirig och nyfiken med ett tydligt internationellt mindset. Jag flyttade utomlands med familjen tidigt i mitt liv och har i vuxen ålder arbetat och studerat i Kina, Japan och Taiwan. Jag drivs av att utforska och lära känna andra kulturer och ser det som berikande. Det finns mycket att lära sig av andra. 

Ser du utmaningar inom HR nu när du går från ett etablerat bolag till ett nystartat? 

Naturligtvis, jag kommer till ett helt blank canvas. Jag har inget att falla tillbaka på förutom mig själv och jag behöver stå till svars för allting jag gör, samtidigt vet jag att mina kollegor kommer att vara ett betryggande bollplank. I de mindre bolagen kan det förekomma skepsis gentemot HR men detta är ingenting som står i min väg då jag kommer att ta mig an uppdraget med ett öppet mindset Något jag inte skräms av. Jag tror även man har mycket att vinna på att ta in HR i ett tidigt skede, man får möjlighet att bygga en solid grund som många andra delar av bolaget kommer kunna dra nytta av. 

Samtidigt får jag möjlighet att sätta min prägel och kan undvika alla de misstag som jag har sett tidigare i min karriär. När jag började jobba på Trustly hade de vuxit väldigt snabbt vilket innebar en hel del utmaningar som vi fick lösa där och då. Så även om vi vid den tidpunkten var 300 personer så känner jag igen många av de utmaningarna som vi på xNomad står inför idag. 

Du har blivit rekryterad av xNomad i rollen som Head of People och får en plats ledningsgruppen. Var det ett krav från din sida? 

Det var inget direkt krav men jag tror absolut att effekten av att ha med HR i ledningsgruppen kommer att generera i goda resultat för oss. Jag ser det som att en ledningsgrupp bör byggas utefter frågeställningen: Behöver funktionen sitta i ledningsgruppen för att kunna utföra sitt uppdrag? 

Med den inställningen blir det självklart att HR bör ha en plats i ledningsgruppen. För att få igenom de initiativ som man behöver för att kunna driva en effektiv HR-avdelning måste man sitta i ledningsgrupp. 


Det är HR som skapar strukturer där alla kan lyckas 


Hur kan HR-ledare ta en mer central roll i företagets affärer enligt din uppfattning? 

Jag tror det finns en stor möjlighet för HR att arbeta mer datadrivet med tydliga ROI:er. Jag tror mycket på att räkna och mäta: Vilka avdelningar gör bra ifrån sig kring succession, engagement, retention? Det kan ofta jämföras mot performance. 

Det finns intressanta samband att dra däremellan. Jag tror HR skall ses som en del av bolaget som bygger organisationen inifrån. Det är HR som utvecklar chefer och medarbetare. Det är HR som skapar strukturer där alla kan lyckas. 


Strukturen som bolaget arbetar utefter blir den enskilt viktigaste faktorn för framgång


Varför tror du att det är så viktigt att HR arbetar mer affärsdrivet och verksamhetsnära? 

Det enklaste svaret blir att det är det mest effektiva sättet för HR att föra bolaget framåt. 
Vad det mer konkret innebär enligt min åsikt är att det finns en gammal sanning att kultur äter strategi. Vissa vill även tillägga att “talent” äter kultur. Allt det här stämmer, men jag vill även tillägga att strukturen som bolaget arbetar utefter äter upp alltihop och blir den enskilt viktigaste faktorn för framgång. Jag tror starkt att alla kan utvecklas inom rätt ramverk. Kan man då jobba nära affären och skapa rätt struktur och ramverk så kommer alla att växla upp. 

Du kan ha världens roligaste kultur, de bästa talangerna och en tydlig strategi. Men om du inte har rätt struktur och förutsättningar som de här delarna arbetar inom så kommer du inte att lyckas. Struktur handlar om allt det som modern nära affärsdriven HR arbetar med: People analytics, L&D, succession mm. 

Har du tips för hur andra HR-ledare kan tänka för att börja arbeta mer affärsdrivet? 

Från ledningsgrupp och nedåt 

Börja räkna och var tydlig med vad du vill åstadkomma och hur. 

Längre ner i organisationen 

Bygg en struktur, var pedagogisk och extremt tydlig i din kommunikation. Bygg upp en analytics-avdelning och ligg nära övriga i organisationen. Ta ägandeskap och visa på effekt. Det går endast om man börjar räkna.
 

 

Av Annika Hegardt