Förbättra medarbetarhälsan där behoven är som störst

Lästid : 1 min

Förbättra medarbetarhälsan där behoven är som störst

Det finns en enorm möjlighet att genom rätt typ av friskvårdssatsningar kunna stötta upp och förbättra medarbetarhälsan där behoven är som störst. Som arbetsgivare finns vinster att göra om man gör rätt typ av insatser.

Flertalet undersökningar som presenterades under förra året visar att:

  • Varannan svensk känner sig, ofta eller mycket ofta, stressad på arbetet.
  • Var tredje anställd lider av sömnproblem.
  • 29 % (1,6 miljoner) uppger att de har hälsobesvär som är direkt orsakade av deras arbete.

En granskning av Försäkringskassan sjuktal visar att detta återspeglar sig i sjukskrivningsstatistiken. Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa har ökat med 233% sedan 2010 och utgör idag nästan hälften (48%) av alla sjukskrivningar i Sverige.

Låg andel väljer att delta

  • Idag utnyttjas ca 30% av Sveriges friskvårdsbidrag varav ca 90% går till gym-medlemskap som många gånger förblir outnyttjade.
  • Väldigt låg andel av medarbetarna väljer att delta i arbetsplatsens gemensamma insatser såsom gruppträningspass, friskvårdstimme, eller padelturnering.
  • Ännu färre väljer att anmäla sig till de subventionerade motionsloppen. Gruppen med störst behov av livsstilsförändringar lyckas man sällan få med sig.

Det finns en enorm möjlighet att genom rätt typ av friskvårdssatsningar kunna stötta upp och förbättra medarbetarhälsan där behoven är som störst, något som förutom en mer välmående och högpresterande personal även skulle generera både ekonomiska och sociala vinster för bolaget. Men då måste friskvårdsbudgeten sluta investeras i en tränings-buffé anpassad för “hälsoeliten”. Den bör istället gå till mätbara initiativ med lägre tröskel för deltagande samt rikta sig mot flera hälsoområden.

Av: Anders Hamberg, Co-founder Wellr.se

Källa:

https://tco.se/fakta-och-politik/arbetsmiljo/hur-mar-vi-pa-jobbet
Försäkringskassan
Skandia