Framgång genom nyfikenhet – att skapa en lärande arbetskultur
PUBLICERAD 1/11/2023
Lästid ca 2 min

Framgång genom nyfikenhet – att skapa en lärande arbetskultur

För många företag står lärande och kompetensutveckling högt på agendan – något som kan bli avgörande hur väl medarbetarna kan hantera en föränderlig arbetsmarknad. Men hur skapas en kultur där kontinuerligt lärande är i centrum – och hur kan ni som företag stärka medarbetarna för att kunna skapa innovativa och motiverade team? Här utforskar vi några strategier.

Lärande – en kärnvärdering

För att kunna uppmuntra en lärande arbetskultur måste man omfamna kunskap och nyfikenhet som begrepp. Det kan bland annat betyda att implementera dem som en av företagets kärnvärderingar. Det kan vara till hjälp när du som ledare kommunicera att ni uppmuntrar medarbetarna att ständigt söka kunskap och förbättring, inte bara sporadiskt, utan regelbundet. Här kan HR med fördel leda arbetet genom att designa och implementera utbildningsprogram, resurser och workshops som stöder organisationens övergripande mål och behov – men också individens.

En tillåtande miljö

För att kunna lyckas med en lärande arbetskultur bör organisationen skapa en miljö där medarbetarna känner sig trygga nog att utforska och prova nya idéer – utan rädsla för att göra fel eller att bli tillrättavisade. Snarare bör ni uppmuntra med hjälp av feedback och öppen kommunikation och visa att misslyckanden är en möjlighet att lära och förbättra – och dela med sig av sina lärdomar. Belöna med fördel initiativ och innovationer för att skapa motivation hos medarbetarna och göra dem villiga att delta aktivt i företagets utveckling.

Utnyttja teknologin

Tillgänglighet är en framgångsfaktor när det gäller lärande och här kan HR använda teknologi för att göra lärande resurser tillgängliga. Det digitala gör det också enkelt att anpassa på individnivå och att tillgängliggöra oavsett förutsättningar. Implementera digitala plattformar, erbjud webbinarier och e-lärande för att kompetensutveckla och integrera lärande i den dagliga arbetsrutinen.

Tacka för engagemanget

Att odla uppskattning är nyckeln i en välmående kultur. Genom att använda tacksamhet och uppskattning blir ditt engagemang inte bara en vänlig gest, utan också ett verktyg för att stärka teamet och öka den positiva dynamiken. Utforska gärna hur ni skulle kunna främjas av uppskattning och i vilken form dina medarbetare helst vill ha den – och prova olika vägar som ni sedan kan utvärdera. Då upptäcker du snart vad som fungerar bäst för dig och ditt team.

Vad fungerar hos er?

Vissa sanningar är universella, men det är lika viktigt att individanpassa lärandet efter just er bransch, förutsättningar och medarbetare. Med hjälp av nyfikenhet kan du som ledare gräva djupare och identifiera ytterligare faktorer som driver framgång inom lärande och vilka komponenter just ni behöver för att skapa en sådan miljö.

Här kan du läsa mer om attityden till lärande arbetskultur hos HR.

Källa: Arbetsmiljöverket, KTH