Hur du hanterar kompetensbrist med digital workforce management

Lästid : 2 min

Hur du hanterar kompetensbrist med digital workforce management

Det mesta pekar på att personalbrist är ett bestående problem. Så här motverkar du den på kort och lång sikt med digital workforce management.

För att kunna hantera en bestående kompetensbrist måste företag adressera sina personalprocesser på kort och lång sikt. 

När företag planerar sin bemanning idag, är det oftast fråga om kortsiktig operativ planering. Men om man ignorerar de mer långsiktiga, strategiska planeringssteg som borde komma före, kan det uppstå problem i den operativa verksamheten som inte längre kan lösas där.

Detta innebär att potential går förlorad i hela värdekedjan. T.ex. måste man i förväg ha insikt i om det finns för lite personal tillgänglig under rusningstider eller när anställda inte har rätt kvalifikationer och därför inte kan bemöta efterfrågan.

Strategisk planering: ingen över- eller underbemanning

Målet med strategisk personalplanering är att undvika över- och underbemanning – ett problem som överdrivs av personalbrist, eftersom volatiliteten i efterfrågan blir ännu mer svårhanterad. 

Med en behovsbaserad modell kan du matcha bemanningen med efterfrågan, i stället för att gissa behovet. Då undviker du både överbelastning (p.g.a. bristande bemanning) och ineffektivitet (p.g.a. överbemanning). 

Genom att alltid ha precis den bemanning som krävs, maximeras din potential direkt. Och eftersom du minimerar överbelastning, minskas också frånvaro.

För att kunna implementera behovsbaserad personalplanering krävs insikt i behov och kapacitet, men också kompetenser och kvalifikationer. 

Med digital workforce management får du en central översikt för att styra strategiskt, där du kan prognostisera och jämföra behov och kapacitet. Baserat på det, kan du sedan skapa automatiska scheman som tar hänsyn till kompetenser, lagar, regler, kollektivavtal och mer. 


Få insikt i 12 verktyg för att hantera kompetensbrist med praktiska exempel i vår kostnadsfria Workforce Management Masterclass.
Anmäl dig & få alla 12 verktyg för kompetensbrist 

Digital workforce management: en central verktygslåda

Workforce management innebär att placera rätt personal, med rätt kvalifikationer, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Samtidigt som man tar full hänsyn regelefterlevnad, kostnader och individuella behov. 

Digital workforce management integrerar datadriven schemaläggning, tidshantering, analyser och alla relevanta HR- & affärssystem i en enhetlig lösning. 

Oftast är företag väldigt limiterade utan att veta om det. Men det finns enorm potential att uppnå med en omfattande, integrerad lösning. 

Fördelar med digital workforce management 

  • Personalbehov och kapacitet visualiseras direkt för att undvika över- och underbemanning samt minimera frånvaro
  • Snabbare reaktionstider på förändrade behov
  • Kort- och långsiktig hantering av kompetens- och personalutveckling, baserat på företagsbehov
  • HR-analys: underlag för strategiska beslut som underlättar idag och imorgon
  • Integrerad insikt i frånvaro- och sjukdomsfrekvens för bättre planering
  • Stöd för team-, avdelnings- och företagsövergripande planering (inkl. multinationellt)

Resultat från implementerade projekt

  • Prognosprecision på 75% i behovsplaneringen 
  • 25% mindre övertid
  • 80% mindre planeringsarbete

12 verktyg för att hantera kompetensbrist

Få insikt i 12 verktyg för att hantera kompetensbrist med praktiska exempel och framtidssäkra din personalstyrka.

Detta och mycket mer går vi igenom i ATOSS Workforce Management Masterclass 2022, som äger rum den 17 november 2022 kl. 09.00 - 11.00. Eventet är kostnadsfritt. 

Anmäl dig & framtidssäkra personalstyrkan 

 


Om ATOSS

ATOSS utvecklar marknadens mest omfattande workforce management-lösning för att frigöra företags fulla potential.