Medlingscentrums fem tips för framgångsrik förändringsledning
Foto: Tamara Mašković Wängborg, medgrundare till Medlingscentrum
PUBLICERAD 13/3/2024
Lästid ca 3 min

Medlingscentrums fem tips för framgångsrik förändringsledning

”Ingenting är permanent, förutom förändring." påpekade den grekiske filosofen Heraclitus. Vi lever i en värld där förändring är konstant och förväntad. Detta är en insikt som särskilt chefer och HR som du, är väl medvetna om.

Vi har övergått från att enbart leda till att leva i förändring. Det har även skett en betydande förskjutningar där vi tidigare främst fokuserade på strukturer till att nu lägga lika stor vikt vid människor – att guida medarbetarna genom förändringen. Det kan innefatta allt från att omforma organisationens kultur och värderingar till att implementera en ny strategi eller ett helt nytt arbetssätt.

Att kunna hantera förändring är en förmåga och kompetens som är helt avgörande idag, och därför kommer här våra fem bästa tips för konfliktmodigt ledarskap som ökar chansen för förändringar att fästa och minskar risken för missnöjen. För att ytterligare utveckla din kompetens inom förändringsledning, läs mer om vår utbildning här.

1. Låt känslorna ta plats

Att leda i förändring innebär att möta en hel del känslor. Det är fundamentalt viktigt hur chefer faktiskt upplever och uttrycker sig kring medarbetares reaktioner. Även en negativ och ifrågasättande medarbetare visar ett engagemang i en förändring! Signalerar du snarare att hen är besvärliga kan det väcka en provokation och därmed ovilja till samarbete. Det är normalt att ägna mer tid till vissa medarbetare för att möta deras reaktioner.

2. Bekräfta sorgen

De flesta förändringar innebär förluster, stora som små. Det går inte att nog poängtera hur viktigt det är att bekräfta sorgen i förändringsprocesser. Det innebär att du som chef på riktigt behöver stanna upp och bekräfta de förluster du hör att personalen uttrycker och själv ser att de gör. Annars riskerar du att missnöjet fortsätter och att viljan till förändring kan påverkas negativt.

3. Värna Flyttarna och Stannarna

Vid förändringar som större omorganisationer blir ofta några kvar, Stannare, och andra försvinner iväg. Flyttare, tar sig till andra avdelningar eller hamnar på annan ort. Ditt uppdrag är att rita en tydlig karta där alla vet vad som gäller, oavsett om man är Flyttare eller Stannare. Gör tydliga planer på hur Flyttarna ska lämna över uppgifter. Gör en värdig avtackning. Tänk på och hantera att Stannarna kan drabbas av skuldkänslor över att bli kvar, samtidigt som kompetenta kollegor försvinner.

4. Be om en Kröning

Om du som chef ska effektivisera och göra förändringar i gruppen kan det vara viktigt att bli "krönt" till det nya uppdraget. En kröning sker när en överordnad chef samlar teamet och i din närvaro tydliggör de förändringar som förväntas ske. Detta tillkännagivande, inför den samlade gruppen, ger ett tydligt mandat och minskar risken för att du som chef tolkas som att agera på eget bevåg.

5. Ta hand om dig själv

Slutligen, ta hand om dig själv som chef. Förändringsprocesser kräver en hel del kraft och energi. Se till att ta hand om dig på bästa sätt. Fyll på med energi och se till att du får tid för återhämtning. För det enda du kan vara riktigt säker på är att detta är inte den sista förändringen du kommer att gå igenom och det gäller att hålla ett helt arbetsliv.

Vill du lära dig mer om förändringsledning? Läs mer här»


Om Medlingscentrum

Medlingscentrum är ett företag med spetskompetens inom konflikthantering och medling. Medlingscentrums erfarna konsulter är experter på att bygga konfliktmodiga ledare som i sin tur kan leda sina verksamheter till framgångsrika resultat.