Ny som chef? Skaffa en mentor!
PUBLICERAD 18/1/2024
Lästid ca 3 min

Ny som chef? Skaffa en mentor!

Att vara ny som chef betyder att du plötsligt står inför helt nya utmaningar och behöver balansera förväntningar från olika håll. Sarah Scheller driver Novares Mentorprogram och berättar hur mentorskap kan vara en viktig pusselbit för att lyckas i din roll som chef.

Mentorskap som metod för utveckling har funnits sen urminnes tider och har då syftat till att föra över kunskap från en generation till en annan. Idag har begreppet breddats och mentorskap har blivit ett strategiskt sätt att bygga både karriär och affär i olika delar av livet.

Det unika med mentorskap är att det bygger på en öppen relation mellan mentor och adept, utan hierarkiska band eller underliggande krav. Detta möjliggör för adept och mentor att prata fritt om svåra problem, möjligheter och utmaningar vilket kan vara särskilt viktigt i en ny chefsroll.

Sarah Scheller driver mentorprogrammet på Novare Leadership Academy och berättar om sina egna erfarenheter av mentorskap.

– Som ung, ny chef skaffade jag en mentor som gav mig ett ärligt råd: “Sarah, du måste göra upp med ditt behov av att vara omtyckt.” Budskapet var rätt tufft, men ett viktigt råd som jag tagit med mig när jag landade i min nya chefsroll.


Mentorskap – en ovärderlig resurs för nya chefer

Det finns en stor potential att använda mentorskap som del av en onboarding till någon som är ny som chef. En mentor blir då ett ovärderligt stöd i en ny och utmanande tid med många nya förväntningar och krav att balansera. Mentorn kan dela med sig av sina erfarenheter och finnas där för sin adept som stöd och bollplank. Skillnaden mellan en mentor och en coach är att mentorn själv delar med sig av egna erfarenheter och berättelser. Relationen blir dynamisk och ger ett mervärde för båda parter.

– Jag rekommenderar alla att skaffa en mentor, för att bolla tuffa beslut men även för att långsiktigt bygga sitt professionella nätverk och hela tiden fortsätta utvecklas som ledare. När jag blev chef insåg jag hur viktigt mitt nätverk är för att få stöd och råd, säger Sarah Scheller.


Ett helt nätverk av mentorer

Novare Leadership Academy driver sedan 2009 Sveriges främsta mentorprogram. Mentorerna i Novares nätverk är tongivande och seniora ledare med lång erfarenhet från olika branscher och bolag. Varje matchning mellan mentor och adept är skräddarsydd efter adeptens önskemål och profil.

– Mentorskapet tar alltid sin utgångspunkt i adepten och dennes frågor kring både ledarskap och affärsutmaningar. Många adepter söker för att få guidning och stöttning i dagliga dilemman kring svåra samtal och grupputveckling, men även att få ett bollplank kring strategi, hållbarhet och innovation i affären. Det finns utrymme för ett ofiltrerat samtal där man kan prata om det som håller adepten vaken om nätterna utan att behöva ta hänsyn till internpolitik, gemensam historik eller att man ska jobba ihop, avslutar Sarah Scheller.

Hur skaffar du dig en mentor?

  1. Fundera över dina affärs- och ledarutmaningar, frågeställningar, mål och ambitioner.
  2. Lista erfarenheter och egenskaper som är önskvärda att en mentor besitter för att vara relevant för dig.
  3. Prata med din chef om dina tankar och hur ett mentorskap skulle kunna vara en del av din utveckling.

Nyckeln till ett framgångsrikt mentorskap är en träffsäker matchningen mellan mentor och adept. Det behöver även finnas ett tydligt ramverk med klara förväntningar kring träffar och uppföljning. Vill du veta mer om mentorskap och hur vi på Novare kan hjälpa dig att hitta en mentor?

Läs mer och ansök till Novares Mentorprogram här »