Så här behåller du dina medarbetare - fem tips!
PUBLICERAD 5/7/2023
Lästid ca 2 min

Så här behåller du dina medarbetare - fem tips!

Att få medarbetarna att stanna kvar är en av chefernas viktigaste uppgift. Ida Ljungberg, HR-och arbetsrättsexpert på Simployer rekommenderar att fokusera på att utveckla en behållarkultur.

 1. Fråga
  Tar reda på medarbetarens behov - fråga vad som är viktigt för honom eller henne. Exempel på frågor som kan hjälpa dig är:
  • Vad är det som gör att du trivs på jobbet och väljer att jobba med oss?
  • Vilka behov är viktiga för dig att få tillgodosedda och på vilket sätt?
  • Får du dessa behov tillgodosedda hos oss? På vilket sätt?
  • Vad kan vi göra annorlunda för att bättre bidra till att dina behov tillgodoses?
  • Är det något du saknar hos oss som starkt påverkar din upplevelse av hur väl du trivs?
 2. Lyssna
  Visa att du är intresserad av medarbetaren, att du bryr dig om vilka behov hen har för att må bra och för att känna inre motivation på jobbet. Undvik att ”gå i försvar”, förklara eller prata om din upplevelse när medarbetaren svarar på frågorna. Tänk på att det är medarbetarens upplevelse som ska vara i fokus och som i samtalet ska få din fulla uppmärksamhet.
 3. Reflektera
  Fundera över vad du kan göra för att tillgodose medarbetarens behov på ett bättre sätt, om det framkommer att det behövs. Är medarbetaren på rätt plats? Om inte, kanske personen kan utveckla sin potential och få sina behov tillgodosedda på en annan plats i organisationen.
 4. Agera
  Vad behöver du som chef förändra för skapa en behållarkultur som gör att medarbetarna vill vara kvar? Låt medarbetaren vara med och komma med idéer på hur detta kan genomföras. Det kan troligtvis inte bli exakt så som varje medarbetare önskar, men tillsammans kan ni säkert hitta lösningar som passar både för den enskilde medarbetaren, teamet och organisationen.
 5. Återkoppla
  Både det du kan eller inte kan förändra eller påverka, för att bättre tillgodose medarbetarens behov, behöver du återkoppla till medarbetaren och ge en förklaring till för att enklare kunna skapa förståelse. Återkoppla inte bara till medarbetaren och teamet, återkoppla även till din egen chef/ledning och berätta vad du behöver för att dina behov ska vara tillgodosedda och berätta vad som behövs för att teamet ska kunna fungera optimalt utifrån medarbetarnas behov.