Så skapar du engagemang i arbetsgruppen
PUBLICERAD 20/3/2023
Lästid ca 2 min

Så skapar du engagemang i arbetsgruppen

Att skapa engagemang är viktigt i varje verksamhet, avsett bransch. Engagerade medarbetare medför bättre resultat, har en högre ansvarsgrad, håller sig friskare och stannar längre inom organisationen. De insatser som HR gör påverkar engagemanget hos medarbetarna i allra högsta grad – men det kan också vara svårt att lägga fokus på rätt saker. Här är några faktorer som samverkar när det gäller att skapa engagemang i arbetsgruppen.

Det börjar i rekryteringsprocessen

När det gäller engagemang i arbetsgruppen räcker det oftast inte med att rekrytera drivna medarbetare. Visst vill vi anställa kollegor som har ett nyfiket och kunskapsbaserat förhållningssätt för att skapa förutsättningar för att de ska engagera sig i verksamheten – och ett sätt att göra det är att kombinera färdighetstest, personlighetstest, intervjuer och övningar för att underlätta urvalet. Men mycket av ansvaret för motivationen ligger fortfarande hos HR. Genom att ge medarbetarna rätt förväntningar på rollen redan från början och sedan låta dem utforma arbetet enligt sina unika styrkor kommer du en bra bit på väg.

Möjlighet till utveckling

Att ha möjlighet att utvecklas i sin roll är viktigt för både organisation och individ. Dels för att kunna kompetensutveckla och ständigt förbättra verksamheten, dels för att engagera personalen. Se till att det finns utrymme för dina medarbetare att själva kunna ta initiativ till fortbildning. Genom att få chansen att påverka sin egen utveckling tenderar de att stanna längre på företaget.

Engagemang och belöningssystem

Belöningssystem är ett vanligt sätt att skapa engagemang. Det används ofta som incitament för att prestera, men också för att få medarbetarna att känna att deras insatser uppmärksammas. Belöningssystem är också en bra drivkraft för att behålla värdefulla anställda i verksamheten. Men här är det viktigt att tänka på att inte enbart införa så kallade monetära belöningar (det vill säga finansiella belöningar som till exempel löneökning, bonus eller provision) utan även sociala (till exempel uppskattning och tack). Annars är det lätt att omedvetet skapa en kultur som enbart bygger på det ekonomiska. Det gör det i sin tur lite för enkelt för medarbetaren att gå till en konkurrent där de monetära belöningarna är högre. Därför vill vi i stället få medarbetarna engagerade i verksamhetens mål och i sina kollegor – gärna med hjälp av sociala belöningar som skapar ett positivt och trivsamt arbetsklimat där medarbetarna gärna stannar – länge.

Performance management

När det gäller engagemang är det viktigt att identifiera, utvärdera och uppmärksamma prestationer på både individ- och gruppnivå. Ett sätt att göra det är genom performance management, det vill säga att sätta utvecklingsmål, ge löpande återkoppling, planera utvecklingen, utvärdera och skapa en tillitsbaserad miljö. Extra viktigt att tänka på när det gäller just performance management är att ta med individens egna värderingar och drömmar i beräkningen. På så sätt motiverar du medarbetare att bli engagerade i sin egen framtid – och företagets.

Här hittar du mer om hur du kan skapa hållbart engagemang i din verksamhet.