Unga vill leda men saknar mentorskap
PUBLICERAD 15/1/2024
Lästid ca 2 min

Unga vill leda men saknar mentorskap

Enligt årets upplaga av rapporten Ungdomsfokus är intresset för ledarskap högt hos unga, en majoritet kan tänka sig att bli chefer. Samtidigt efterfrågar mer än hälften en mentor.

Möjligheterna att ta sig till en ledande position på arbetsplatsen uppfattas som bristande och många unga efterfrågar vägledning.

Unga med ambitiösa mål

  • Åtta av tio kan tänka sig att bli chefer, och drömyrket hos flest unga är egenföretagare.
  • 65 procent efterfrågar en mentor, men bara nio procent har en.

Sämre framtidsutsikter för unga

Andelen 15-29-åringar som tror att de kommer att få det sämre än föräldra-generationen har dubblerats sedan 2022.

"Dagens 15-29-åringar står inför en situation som tidigare generationer kanske aldrig ens kunnat föreställa sig, med klimatkris, krig och ekonomisk instabilitet. Det göder givetvis en oro hos gruppen, men årets resultat visar också på en stark vilja att ta ansvar och växa som individer." - Sofia Rasmussen på Rasmussen Analys.

Majoriteten vill ha en mentor

Endast hälften upplever att de får stöd att utvecklas av sin arbetsplats, och en majoritet, 65 procent vill ha en mentor som de kan få personlig vägledning av. Bara en av tio uppges ha en mentor i dagsläget.

Tre områden unga anser att det är viktigast att få stöttning inom.

  1. Stresshantering.
  2. Att skapa balans i livet.
  3. Att bredda sin kunskap.

"Att intresset för ledarskap bland unga är starkare än någonsin är ett positivt tecken som lovar gott för framtiden. Unga vill påverka, men de vill göra det med stöd och vägledning från personer med mer erfarenhet, varför mentorskap som verktyg på arbetsmarknaden är mer aktuellt än någonsin." - Josefine Hellroth Larsson på Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Ur Ungdomsfokus 2023

  • För första gången i Ungdomsfokus historia är "sjukvård" den mest engagerande samhällsfrågan bland unga. Tidigare år har "klimatet/miljön" och "jämställdhet/feminism" toppat listorna.
  • 69 procent anser att det är viktigt att välja ett yrke eller en arbetsgivare som inte orsakar för mycket stress.
  • Hög lön är den viktigaste aspekten i valet av arbetsgivare och lönens betydelse har vuxit med 15 procentenheter sedan studiens start 2015.
  • De fem vanligaste drömjobben bland unga är egenföretagare, polis, läkare, chef/ ledare och veterinär.

Här kan du läsa hela rapporten

Läs mer på HRnytt:
90 miljoner kronor går till ungt ledarskap
Detta förväntar sig generation Z från arbetsgivarna


Om Ungt Ledarskap Konungens Stiftelse

Ungt Ledarskap skapades i samband med Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs 60-årsdag, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen sätter det unga ledarskapet utifrån mod, omtanke och handlingskraft främst, och drivs av att vara med och utveckla framtidens ledare samt att visa den positiva effekten av unga i framträdande positioner. Det är en övertygelse att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i goda värderingar. Med utbildning, mötesplatser och stipendier som verktyg gör Stiftelsen Ungt Ledarskap det möjligt för unga att ta plats i ledande roller.

Om Rasmussen Analys

Rasmussen Analys grundades 2014 av Sofia Rasmussen, omvärlds- och trendanalytiker med expertis inom framtidens arbetsmarknad, den unga generationens värderingar och livsstilar, arbetsgivarattraktivitet och jämställdhet i arbetslivet.