Vad betyder quiet quitting – egentligen?
PUBLICERAD 15/3/2023
Lästid ca 2 min

Vad betyder quiet quitting – egentligen?

Quiet quitting är något det pratas allt oftare om, även om begreppet i sig inte är nytt. Fenomenet ses ofta av ledningen som ett hot mot verksamhetens effektivitet och konkurrenskraft, medan medarbetarna hävdar att det är en sund inställning till jobbet. Men vad betyder quiet quitting och vad kan du som HR göra för att det inte ska förvandlas till ett problem?

Termen quiet quitting misstolkas ofta som att en anställd utan förvarning slutar arbeta, men betyder egentligen något helt annat. Quiet quitting syftar på en tyst nedtrappning, det vill säga att en medarbetare bara gör exakt det som tjänsten kräver, men inget mer. När Millenials och Gen Z pratar om quiet quitting är det just det de syftar på – att till exempel vägra svara på mejl utanför arbetstid eller tacka nej till uppgifter som inte ingår i arbetsbeskrivningen. Men som tur är går det enkelt att hitta synsätt på quiet quitting som fungerar för båda parter.

3 saker HR kan göra för att förebygga quiet quitting:

1. Var noga med arbetsbeskrivningen

Märker du att en medarbetare har börjat praktisera quiet quitting – ta ett möte och diskutera kring vad som är rimliga förväntingar på er arbetsplats och gör det med öppet sinne. Gå igenom och se så att de krav som ställs verkligen är rimliga, vad de behöver leverera, att de de får lön för mödan. Glöm inte att lyssna aktivt. Skriv sedan ner vad ni kommit överens om så att ni båda kan skriva under. Förhoppningsvis har du då sett ttil att quiet quitting blir något som både du och medarbetaren kan leva med.

2. Öka engagemanget

Ett annat sätt att undvika att quiet quitting blir ett problem i er verksamhet är att hjälpa medarvetaren till motivation och engagemang. Kanske har medarbetaren blivit passiv eftersom de inte får tillräckligt med utrymme att själv påverka sina egna arbetsuppgifter. Eller så anser de inte att de utvecklas i sin roll. Se till att de får gehör för förslag på förändringar och förbättringar och stötta dem i det. På så sätt kan ni tillsammans komma fram till en lösning som ger en mer dedikerad insats. .

3. Quiet quitting – ur olika perspektiv

Det är viktigt att tänka på att synen på quiet quitting beror på perspektiv. Medarbetaren kanske inte tycker det är något negativt att bara göra det de får lön för, utan snarare en sund inställning till arbete, Det kan också vara så att de varit på gränsen till utbrändhet och fått jobba på att hitta balans mellan arbete och fritid och att vara rädd om sin mentala hälsa. Det är alltså något ni ska ta till vara på och uppmuntra. Försök behålla friska medarbetare, samtidigt som ni ökar effektiviteten. En inspirationsdag som tydliggör era visioner för verksamheten i framtiden kan vara ett bra sätt att kicka igång ny energi. Genom att skapa och behålla en inspirerande arbetsmiljö förhindrar du quiet quitting och får sunda medarbetare som lägger in en extra växel.

Här hittar du mer om quiet quitting och hur vanligt det är i Sverige.