Quiet quitting - så vanligt är det
PUBLICERAD 22/2/2023
Lästid ca 2 min

Quiet quitting - så vanligt är det

Fyra av tio svenskar uppger att de har ägnat sig åt quiet quitting och mest av allt unga, enligt en ny undersökning

Quiet quitting, tyst nedtrappning, är en arbetsmarknadstrend som innebär att anställda endast gör det nödvändigaste på jobbet och ingenting mer.

Quiet quitting, tyst nedtrappning på svenska, är en trend som fick sitt genomslag i USA men som nu tycks ha etablerat sig även i Sverige. Det handlar inte om att säga upp sig, som namnet antyder, utan att istället stanna på sin arbetsplats och endast utföra det nödvändigaste som arbetet kräver.

 • Fyra av tio svenskar (38 %) känner igen sig i fenomenet.
 • Tittar man på de globala siffrorna från undersökningen är motsvarande siffra 31 procent.

Tydligt bland unga

Undersökningen visar även att det är stor skillnad på svar över olika åldrar i Sverige.

 • I åldrarna 25-34 år svarar 45 procent att de någon gång genomfört en tyst nedtrappning.
 • För gruppen 55-67 år är motsvarande siffra 31 procent.
Från undersökningen

Har du någonsin gjort något av följande:
"Quiet quitting"

 • Sverige:
  Ja 37,6 %
  Nej 62,4 %
 • Globalt:
  Ja 31,1%
  Nej: 68,9 %
Topplista över länderna som i högst grad ägnat sig åt quiet quitting:
 1. Indien – 56%
 2. Hong Kong – 43%
 3. Polen – 43%
 4. Rumänien - 41%,
 5. Sverige – 38%
 6. Portugal – 35%
 7. Singapore – 35%
 8. Tjeckien – 36% N
 9. Norge – 36%
 10. Argentina – 34%

När nya generationer kliver in på arbetsmarknaden behöver arbetsgivare vara observanta på vad som
engagerar just dem.Här gäller det att vara påläst – men även intresserad av den nya generationen.

Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

Om undersökningen

Undersökningen Workmonitor, som är en av världens största i sitt slag, lanserades 2003 och görs sedan dess varje år globalt på 34 av Randstads nationella marknader. Undersökningen konceptualiserar och mäter gapen mellan vad arbetstagare globalt vill ha och vad de upplever att de får hos sina arbetsgivare. I Sverige genomfördes undersökningen i Dynatas webbpanel under perioden 18 oktober – 30 oktober 2022. Totalt intervjuades 35 000 personer globalt varav 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. Panelen är rekryterad utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region, ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).