Vad tråkar ut en narcissist?
PUBLICERAD 21/2/2023
Lästid ca 3 min
Krönika av Susanna Malm

Vad tråkar ut en narcissist?

Narcissisten är upptagen med sig själv och har svårt att ta in andras perspektiv. Det finns även en förväntan att bli beundrad och att andra ska betrakta hen som överlägsen oavsett om det finns kompetens i ämnet eller ej.

Kontext- och känslomässigt tondöv är andra beskrivningar. Personligheten ser sig själv som skön både utvändigt och invändigt och säger någon något annat är det den det är fel på.

Så vad får en narcissist att gäspa stort?

Det som inte skapar drama tråkar ut. Blir det inget drama av sig själv så skapas upprörande och känslostarka händelser där hen kan stå i ljuset på ett eller annat sätt.

Fakta, rutiner, sanning och fredliga hälsosamma relationer tråkar också ut. Narcissisten gillar inte att vara ensam då ingen bekräftar och inget dramatiseras eller kan tävlas om.

Många gånger används ordet narcissist slarvigt om någon man inte gillar men själva begreppet härstammar från den grekiska mytologin om Narcissus och Echo. På skalan noll till tio, hittar vi Echo (som i mytologin var utan egen röst och bara var ett eko av andra) längst till vänster på noll och längst till höger på siffran tio befinner sig Narcissus (helt självupptagen).

Eftersom narcissisten har en overkligt grandios bild av sig själv så tråkas hen ut av kreativa och hälsosamma förhållanden. Ändå är hen expert på att spegla upp en ”bra” människa eftersom den vinner på att ha den approachen. En narcissist kommer att fortsätta sitt beteende med de personer den får reaktion och känsloutfall ifrån.

Att läka från ett trauma kring en narcissistisk personlighet tar tid, i synnerhet för den empatiska personlighetstypen som gärna vill förstå. Självbilden på den narcissistdrabbade skadas och den empatiska undrar -”vem är jag som blir så arg, ledsen, uppriven”. Men själva målet är att skapa obalans och att den empatiska ska reagera. Då känner sig narcissisten viktig. Möter du en narcissistisk person behöver du vara stark, ta kommandot, ha fokus på sakfrågan, bekräfta ett bättre beteende när det kommer och ge vänlig feedback som utgår från att du pratar från ditt hjärta.

Men är narcissisten lycklig? Psykologer menar att dom faktiskt är lyckligare än de flesta eftersom dom har grandiosa vanföreställningar om sin betydelse i sammanhang och saknar skamkänsla. De kan dessutom ha lägre stressnivåer då självförtroendet och ökad känsla av att vara speciell kan vara ”skyddande” egenskaper. Narcissisten köper gärna lycka i snabba adrenalinkickar och känner att dom står över allt och alla. Ibland även över lag och ordning.

Vad innebär passiv aggressivitet?

Vad innebär passiv aggressivitet som ofta går hand i hand med den narcissistiske personligheten? Den passivt aggressive drar sig inte för att först spela omtänksam eller kärleksfull för att ta reda på någons sårbarhet och sedan utnyttja det för egen vinning. Senare kan man mötas av hån, nedlåtande ton, suckande, förakt och sarkasm. Det är inte ovanligt att det man kommit överens om ”glöms” särskilt om det är något som du sett fram emot eller har en känslomässig koppling till. Det är inte helt ovanligt att narcissisten ”blir sjuk” plötsligt så att andra får ändra sina planer i narcissistens riktning.

Glöm nu inte att narcissisten tror på sin sanning samtidigt som manipulerande metoder används som gaslighting, triangulering, projicering, förminskande, skamöverföring, skuldöverföring, förförelse och silent treatment. Många med den här personlighetstypen använder modern teknik. Det kan vara bra att kolla upp din mobil och din dator om du känner att du är farozonen. Narcissisten vill ha kontroll.

Narcissisten vill ta och behöver din kraft. Behåll den på det sätt som fungerar för dig.

Med värme och kärlek, Susanna Malm, Samtalsterapeut, krönikör och kommunikatör.