5 tips för en inkluderande rekryteringsprocess
PUBLICERAD 15/11/2021
Lästid ca 2 min

5 tips för en inkluderande rekryteringsprocess

Mångfald, inkludering och tillhörighet är faktorer många verksamheter prioriterar idag. Men hur går det till i praktiken och hur kan HR vara med och se till att rekryteringsprocessen skapar en inkluderande verksamhet med breda perspektiv? Här är 5 saker som hjälper till på vägen.

1.Utformning av annonsen

Tänk efter innan ni utformar er annons och låt den kommunicera företagets kultur, värderingar och klimat. Är tonen och arbetsbeskrivningen inkluderande, det vill säga är det en annons som alla behöriga känner sig välkomna att söka, givet att de har den kompetensen? Be flera på företaget läsa och komma med sina åsikter.

2.Har alla samma chans?

Ofta är vi omedvetna om våra fördomar och hur vi beter oss mot olika typer av människor beroende på kön, ålder, bakgrund och så vidare. Svagt ointresse eller ifrågasättande från intervjupersonens sida kan leda till osäkerhet och sämre presentation av kandidaten – och göra att det går snett redan från början. Se till att alla kandidater får samma chans och att de får besvara samma frågeställningar. Lyssna öppet och dela inte in dem i fack alltför tidigt.

3.De viktiga frågorna

Tanken är ofta god, men hur trötta är vi inte på frågan ”beskriv dina svagheter” eller ”var ser du dig själv om fem år?” Det är inte heller ideala frågor i en intervjusituation eftersom klyschiga frågor ofta får inrepeterade svar. Strunta i det uppenbara och formulera om frågorna istället, så svaren har en chans att bli mer positiva – som vilka egenskaper hos sig själv kandidaten jobbar med att förbättra, vad den bästa komplimangen de skulle vilja få på en arbetsplats kan vara och så vidare.

4.Namnets roll i urvalet

Använd anonymiserade ansökningshandlingar, det vill säga dölj gärna ålder, kön, namn och likande i första urvalsfasen – eller anlita en rekryteringsrobot. Då säkerställer du en rättvis rekrytering och att ni inte råkar välja bort personer som uppfyller kravprofilen på grund av fel urvalsrutiner.

5.Arbetspsykologiska tester

Arbetspsykologiska tester är ett objektivt verktyg som hjälper er få en bild av kandidaten och undvika felbeslut. Om ni använder tester i urvalsprocessen, se till att de är objektivt utformade för att alla kandidater ska ha samma möjligheter vid genomförandet – och fokusera på kompetens och inneboende potential.

5 tips för en inkluderande rekryteringsprocess:
  1. Utforma annonsen rätt
  2. Behåll fokus på kompetens
  3. Undvik slentrianmässiga frågor
  4. Anonymisera mera
  5. Använd objektiva tester