AI-rekrytering och robotintervjuer - Vad tycker rekryterarna?
PUBLICERAD 19/6/2023
Lästid ca 2 min

AI-rekrytering och robotintervjuer - Vad tycker rekryterarna?

Hur ser rekryterare på möjligheten att använda AI-rekrytering? En färsk undersökning visar att endast 17 procent tror att den som blir kallad till anställningsintervju ska behöva bli intervjuad av en chattbot.

  • AI får tumme upp vad gäller att rangordna kandidater och skriva platsannonser.
  • Att ta hjälp av chattbotar är inte aktuellt inom den närmaste framtiden.
  • Väldigt få anser att AI borde användas mer i rekryteringsprocessen

AI och rekrytering

Merparten (38 procent) tror att artificiell intelligens kommer att göra det enklare att rangordna kandidater. Den som söker ett jobb ska med andra ord inte bli förvånad om den helt utan mänsklig inblandning väljs bort eller vidare i början av en rekryteringsprocess.

Men att den som blir kallad till anställningsintervju ska behöva bli intervjuad av en chattbot verkar mindre troligt, då endast 17 procent tror på detta.

Människa eller chattbot?

Men hur kommer en rekryteringsprocess att förändras den allra närmaste tiden?

55 procent ser det som "väldigt osannolikt" att de kommer att börja (eller fortsätta) använda sig av chattbotar i samband med rekrytering det närmaste året.

Lågt intresse för att använda AI mer aktivt

Inom rekrytering (eller när det kommer till att kommunicera ett företags varumärke) tycker så få som åtta procent att AI bör användas mer aktivt.

AI är fortfarande nytt för allmänheten och hoten eller möjligheterna, beroende på hur man väljer att se på det, med tekniken är alltjämt diffusa för de flesta. Det kan spela in i respondenternas inställning till huruvida AI borde användas mer i rekryteringsprocesser.

"Det finns inget tvivel om att AI på sikt kommer att förändra vårt sätt att rekrytera. Men hur stor genomslagskraft tekniken än har ligger ansvaret alltid hos människor. AI fungerar efter hur det instrueras och det är den humana intelligensen som avgör det, inte den artificiella." - Fredrik Tengberg, Country Manager och rekryteringsexpert på Jobbland

Om undersökningen

Undersökningen på uppdrag av Jobbland besvarades av 1 010 personer mellan 24 mars och 4 april 2023. Panelen utgjordes av personer som har meddelat att de är beslutsfattare eller deltar i beslutsfattande i samband med personalrekrytering. 26 procent av de svarande arbetar på ett företag eller en organisation med minst 500 anställda. 68 procent återfinns inom den privata sektorn.