Fördelar och nackdelar med digital rekrytering
PUBLICERAD 4/1/2023
Lästid ca 1 min

Fördelar och nackdelar med digital rekrytering

Rekryteringsbranschen är i ständig förändring och har under de senaste åren blivit alltmer digital. Men vad anser egentligen landets chefer och rekryterare om digitaliseringen?

Digitaliseringen av arbetsmarknaden har skett fortare än någonsin de senaste åren och påverkat både rekryterande chefer och arbetssökande. Rekryteringsapporten 2022 visar att chefer och rekryterare i Sverige ser såväl fördelar som nackdelar med en digitaliserad rekryteringsprocess.

Bland nackdelarna är svårigheter i att få en rättvis bild av den arbetssökande och avsaknad av personlig kontakt de saker som väger tyngst.

Ser du någon nackdel med digital rekrytering?

 • Ja 39%
 • Nej 39%
 • Vet ej 22%

Vilka är nackdelarna med digital rekrytering?

 • Det blir svårare att få en rättvis bild av den arbetssökande 68%
 • Mindre personlig kontakt 65%
 • Större utrymme för missförstånd 51%
 • Risk för misstolkning av tonalitet och kroppsspråk 47%
 • Risk för tekniska problem 27%
 • Jag känner mig mindre auktoritär i videosamtal 5%
 • Vet ej 1%

Föredrar du fysiska eller digitala arbetsintervjuer?

 • Jag föredrar fysiska arbetsintervjuer 57%
 • Jag föredrar digitala arbetsintervjuer 37%
 • Jag föredrar en kombination av båda 17%
 • Vet ej 9%

Du nämnde att du föredrar digitala arbetsintervjuer. Varför föredrar du digitala arbetsintervjuer?

 • Det är smidigare 31%
 • De ansökande är mer avslappnade 25%
 • Jag riskerar inte min hälsa 19%
 • Det är mer effektivt 15%
 • Jag hinner med fler intervjuer 8%
 • Vet ej 2%
Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av Workspace Recruit i mars 2022. Totalt har 513 chefer och rekryterare över 18 år runtom i Sverige deltagit i undersökningen.