Här är förväntningarna nyutexade har på sin arbetsgivares onboarding
PUBLICERAD 22/5/2023
Lästid ca 2 min

Här är förväntningarna nyutexade har på sin arbetsgivares onboarding

En studie visar vilka förväntningar studenter har på sin arbetsgivares onboarding, och vad som skulle få dem att göra en Early Turnover och hoppa av en anställning tidigt.

I samarbete med Student Node har Whippy undersökt studenters syn och förväntningar på onboardingen av sitt första jobb efter examen för att hjälpa arbetsgivare utveckla processer som främjar utveckling, produktivitet och som minskar risken för tidiga avhopp.

  • 50 % av studenterna förväntar sig att vara fullt produktiva efter endast tre månader (internationella studier säger att det i snitt tar 12 mån)
  • 4 av 5 studenter vill få insyn i utvecklingsmöjligheter hos arbetsgivaren redan under introduktionen.
  • Den främsta anledningen till att man som nyutexade skulle hoppa av en anställning tidigt var om förväntansbilden inte efterlevs och att det man "sålts" i rekryteringen inte motsvarade verkligheten på plats.

Det tar i snitt tolv månader för en nyanställd att bli fullt produktiv i rollen (Gallup 2020). Men över hälften av studenterna i undersökningen förväntar sig att det i snitt ska ta tre månader för dem att komma in i den nya rollen. 25 % räknar med att vara fullt produktiv redan efter en månad.

För att undvika kontraktsbrott och besvikelse hos en nyanställd behöver chef och medarbetare tidigt ha samsyn kring vad som är rimligt att åstadkomma under onboardingen.

  1. Sätta rätt förväntningar redan under rekryteringen där chefen kommunicerar hur lång tid medarbetaren förväntas vara ”under upplärning” samt vilket stöd som kommer att ingå i introduktionen för att supportera första tiden.
  2. Tillsätta en Buddy/mentor, som kan stötta introduktionen till roll och övergripande organisation.
  3. Utarbeta en introduktionsplan för hur medarbetaren ska komma in i rollen och dela den redan under första arbetsdagen/arbetsveckan.
  4. Stämma av kontinuerligt (gärna veckovis) med medarbetaren de första tre månaderna för att höra hur hen ligger till i förhållande till tidsplanen och vilket stöd/vilka verktyg som eventuellt saknas.

Vad bör preboardingen innehålla enligt studenterna?

  • 67 % förväntar sig praktisk information som dress code, vilken tid man ska vara på plats, vem som tar emot mig, vad som sker första dagen och om man ska ta med lunch.
  • 47 % vill få möjlighet att läsa på mer om arbetsgivaren som exempelvis bakgrund, värderingar och personalhandbok.
  • 65 % förväntar sig att ha blivit kontaktad av närmaste chef och eventuell Buddy/mentor.

Om mågruppen

2021/22 år avlade cirka 80 000 personer en examen från svenska högskolor och universitet. Student Node distribuerade enkäten i sitt nätverk av studenter i hela Sverige. Slutsatserna är baserade på cirka 60 svaranden.