Hur väljer du arbetsgivare?
PUBLICERAD 8/2/2023
Lästid ca 3 min
Research

Hur väljer du arbetsgivare?

Nästan hälften av alla anställda uppger att de väljer arbetsgivare baserat på möjligheten till flexibla arbetstider. Det betyder att företagen kan vinna på att se över sin personalstyrka och arbetsplanering, och vilka utrymmen det finns för förbättring.

En ny undersökning visar att svenska företag främst använder sig av uppgifter om närvaro, och inte så mycket mer. Genom att använda mer data på ett smartare sätt kan företagen svara bättre på det faktum att dagens anställda värdesätter ett flexibelt arbetsschema som kan anpassas till deras privatliv. Något som blir allt viktigare idag.

Sverige ligger bland topp fem

Med rätt data kan företagen hjälpa sina anställda att arbeta smartare.

 • 69 procent av alla anställda uppger att de medvetet håller koll på sin arbetstid.
 • 55 procent uppger att de använder ett tidsregistreringssystem.
 • Sverige ligger bland topp fem med53 procent när det kommer till att använda ett befintligt system för att övervaka sin arbetstid.
 • Andra länder där detta är vanligt är Norge (56 procent), Spanien (54 procent), Tyskland (53 procent), Finland (51 procent) och Italien (46 procent).
 • Andelen är betydligt lägre i Nederländerna (33 procent) och Frankrike (32 procent).

Vanligast på arbetarnivå och lägre ledningsnivå

 • Tidrapportering sker främst på arbetarnivå (49 procent) och lägre ledningsnivå (44 procent).
 • Det är mindre vanligt på mellan- (37 procent) och högre ledningsnivå (30 procent).
 • När det gäller sektorer är det främst inom offentlig sektor (56 procent) och inom industri (53 procent) detta sker.

Ju fler anställda en organisation har, desto större är sannolikheten att tidsregistrering förekommer.

Översikt över färdigheter, talanger och expertis

Kvalitativa data, som en översikt över färdigheter, talanger och expertis, bidrar också till att se till att all kompetens kan användas vid rätt tidpunkt.

 • Ur ett arbetsgivarperspektiv har ett av tre företag (29 procent) redan uppgifter om talanger och färdigheter för personalrapportering.
 • Bäst på detta är företag i Irland (38 procent), Finland (38 procent) och Frankrike (35 procent).
 • Sverige återfinns i botten med 22 procent. Andra länder där detta är ovanligt är Nederländerna (23 procent) och Norge (20 procent).

"Smart teknik leder till ökad effektivitet, ändamålsenlighet och produktivitet. Företag gör klokt i att undersöka vilka verktyg de anställda kan använda för att hantera sina egna uppgifter och sin egen planering. Dessutom behandlar många ESS-program sina uppgifter i realtid, vilket innebär att de ger en korrekt överblick över situationen vid varje given tidpunkt. Självbetjäningsaspekten gör också att uppgifterna förs in i systemet snabbare. Och det är avgörande när det gäller personalstyrka och arbetsplanering Patrik Vesterberg, Commercial Director, SD Worx.


Om undersökningen

Arbetsgivar- och medarbetarundersökningen är utförd aviVox på uppdrag SD Worx. Undersökningen tittar på vad anställda söker hos en arbetsgivare, och vad arbetsgivare fokuserar på för att vara/bli en attraktiv arbetsgivare. Undersökningen tar upp sju delar som arbetsgivare kan arbeta med: välmående och människoorienterad HR, flexibel arbetsorganisation, motiverande lönepolitik, inspirerande och aktiverande kultur, digital arbetsplats, talanghantering inom hållbara karriärer och rekrytering.

Arbetsgivarundersökningen genomfördes i februari och mars 2022 i Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Totalt undersöktes 4371 företag. Urvalet är representativt för de specifika lokala arbetsmarknaderna och har samma sammansättning efter organisationsstorlek på företagen i de berörda länderna.

Medarbetarundersökningen genomfördes i mars 2022 i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Italien, Norge, Finland och Sverige. Totalt undersöktes 10119 anställda. Urvalet är representativt för de specifika lokala arbetsmarknaderna och har samma sammansättning efter kön, ålder och kvalifikationer som den aktiva arbetskraften i de berörda länderna.