Nedprioritering i kristid riskerar talangflykt
PUBLICERAD 14/3/2023
Lästid ca 3 min
Krönika

Nedprioritering i kristid riskerar talangflykt

I osäkra tider är det många företag som drar in på förmåner och personalutveckling – värden som ofta står i direkt paritet med ett starkt arbetsgivarvarumärke. Samtidigt har vi en arbetsmarknad i obalans med ett talangkrig där digital kompetens och omställningsförmåga utgör en knapp resurs.

Många HR-organisationer riskerar nu att dra alltför snabba växlar – och därmed tappa talang i takt med att marknaden stabiliseras under nästa år.

Att lågkonjunkturen är här är ett faktum. Senast i förra veckan kom SCB med dystra siffror gällande Sveriges BNP-utveckling. Samtidigt prognostiseras konjunkturen stabiliseras redan under 2024, då inflationen beräknas falla och räntorna utvecklas i lugnare takt.

Medarbetare lämnar sina arbetsgivare

Detta till trots råder det ingen tveksamhet kring att vi befinner oss i utmanande tider och att många företag inför kostnadsbesparingar och tvingas dra ner på sådant som inte anses vara absolut nödvändigt. I detta inkluderas ofta aktiviteter, förmåner och värden som står i direkt relation till personalens trivsel och arbetsgivarens attraktivitet. Samtidigt ser vi en ökad obalans på dagens arbetsmarknad, där bristen på digital kompetens och omställningsförmåga spridit sig långt utanför techsektorn, och nu är ett faktum i de allra flesta branscher. Under 2021 nådde antalet uppsägningar rekordnivåer. Medarbetare lämnar sina arbetsgivare, nu snabbare än någonsin, på jakt efter bättre möjligheter som är mer i linje med förnyade prioriterar och förväntningar.

För att vinna slaget om framtidens arbetskraft ter det sig nu alldeles vitalt att organisationer måste vara kapabla att växeldra det långsiktiga och kortsiktiga perspektivet samtidigt. Organisationer måste utvärdera sina HR-processer och utforska hur dessa kan användas för att driva önskvärda medarbetarbeteenden – och samtidigt förhålla sig till nuvarande budgetering. 

Det är inte helt enkelt, men det går att dra vissa slutsatser genom att titta på hur framgångsrika arbetsgivarvarumärken, som IKEA, Volvo Cars och ICA har agerat för att lyckats behålla talang under och efter tidigare kristider – såsom coronapandemin.

Tre centrala områden tycks vara i fokus för den som vill lyckas

 1. Kultur och arbetsmiljö 
  En god arbetsmiljö är fortsatt det som svenska arbetstagare värdesätter allra mest på en arbetsplats, och under osäkra tider är detta viktigare än någonsin. Att investera i kulturbärande aktiviteter innebär i stor grad att lägga tid på att bygga en trygg, pålitlig och utvecklande miljö  – något som inte alltid är förknippat med stora budgetposter.
   
 2. Flexibilitet och individanpassning 
  Dagens arbetstagare förväntar sig en viss grad av flexibilitet, vilket tydligast tar sig form i möjligheten att arbeta på distans och utifrån varierande kontorstider. Att under kristid fortsätta individanpassa din organisation och ge dina medarbetare spelrum är och kommer fortsatt vara viktigt, oavsett konjunkturläge.
   
 3. Ersättning och utvecklingsmöjligheter 
  Dagens inflation gör att anställda ställer allt högre krav på ersättningsnivå, samtidigt som företagets löneunderlag i många fall inte ökar i relation till inflationen. Genom att utvärdera andra former av ersättningsförmåner såsom utveckling, utbildning eller kompetensväxling finns dock goda möjligheter att behålla och attrahera ny talang, utan att de facto öka reella lönekostnader.

Dagens utmanande konjunktur ställer högre krav på HR-organisationen, men att dra alltför snabba växlar och skära i värdeskapande aktiviteter kommer leda till ett degraderande arbetsgivarvarumärke – och förödande konsekvenser ur ett långsiktigt perspektiv. När marknaden stabiliseras, och talang återigen börjar se sig om, kommer de organisationer som bortprioriterat sin personal att möta utmaningar kopplat till talang och kompetens som inte går att mäta sig med det vi ser idag.

Än så länge är det inte för sent att utvärdera och våga satsa på resurseffektiva aktiviteter som bygger arbetsgivarvarumärket på sikt – och möjligheterna för de som agerar i tid är enorma.

Grattis!

Av: Tobias Sundell, VD och grundare av rekryteringsföretaget Treat Talent

Om Tobias Sundell

Tobias Sundell är HR-specialist och grundare av rekryteringsföretaget Treat Talent. vars huvudfokus är talangförsörjning. Han har dagligen i kontakt med företag som tampas med svåra frågeställningar nu i lågkonjukturen, som hur man ska prioritera rekrytering och personalförmåner i relation till tajtare budgetar – utan att tappa värdet i sitt arbetsgivarvarumärke.