Så här attraherar och behåller du topptalanger
Foto: Bryce Wolf
PUBLICERAD 19/9/2023
Lästid ca 3 min
Krönika

Så här attraherar och behåller du topptalanger

Vi vet att förmågan att attrahera, anställa, behålla och inspirera människor är avgörande för varje organisation, och ingen sektor är mer beroende av kvaliteten på sina medarbetare än organisationer inom professionella tjänster (så kallade PSO:er).

Men det är lättare sagt än gjort. Därav det kända dilemmat: Att hitta människor är svårt, att behålla dem är svårare. Så, hur lyckas man agera i det här spelet när alla känner till förutsättningarna?

Som en årlig barometer för sektorn "professionella tjänster" (PSO) ger den senaste rapporten "SPI Research Professional Services Maturity Benchmark Report for 2023" värdefull data och kunskap för HR-ansvariga för att bli bättre på att locka och behålla talanger. Detta är viktigt, inte minst med tanke på att de årliga kostnaderna per konsult har ökat från 122 000 USD år 2018 till 129 000 USD år 2022, och där det tar i genomsnitt 127 arbetsdagar (eller över 150 000 USD) att ersätta dem som lämnar och sedan få deras ersättare att vara fullt produktiva.

Några nyckelinsikter från rapporten är att:

Personalomsättningen börjar stabilisera sig... något

Personalomsättningen var som högst år 2021, men det finns tecken på att den planar ut nu efter Covid. En omsättningsgrad på 15 procent för PSO-företag är inte bra, men det är inte heller att betrakta som dåligt med tanke på hur det ser ut i andra sektorer.

Anställda vill ha något i utbyte

PSO-företag övergår till en mix av bemanningsmodeller när post-Covid-omvandlingen fortsätter att påverka traditionella leveransmodeller av tjänster - onshore, nearshore och offshore. Detta ökar pressen på medarbetare som arbetar med kundkontakt att bygga djupare kundrelationer. Som en motprestation förväntar sig dessa medarbetare karriärplanering, program för kompetensutveckling och flexibla arbetsalternativ.

Satsa på HCM-teknik...

Smarta företag, särskilt de med fler än 700 anställda, använder sig av Human Capital Management (HCM) verktyg. Över 70 procent av de tillfrågade säger att de har infört HCM-lösningar, en markant ökning under de senaste åren. Rapporten visar att när HCM-lösningar integreras med programvara för ekonomi ger det fördelar som högre intäkter per konsult, nöjdare personal, högre fakturerbarhet och ökad lönsamhet. Molnbaserade applikationer är populära och är nu tio gånger vanligare än installerad programvara, tack vare fördelar som att molnlösningar medger platsoberoende åtkomst.

...och annan teknik också

Även om personal på PSO-företag arbetar lika länge (2 080 timmar per år) som i andra sektorer, drar de nytta av att arbeta smartare. Detta tack vare utbrett användande av agil utveckling, virtuell rådgivning och multitasking över flera projekt.

Förstå varför folk slutar, och vad som kan göras åt det

Människor slutar (a) för att de ser bättre möjligheter någon annanstans, (b) för bättre lön och (c) på grund av begränsade karriärmöjligheter. Att aktivt arbeta för en bättre arbetslivsbalans kan fungera som en morot för att behålla personalen. Yngre medarbetare värdesätter intressanta utmaningar, bra kunder och möjligheten att använda sig av moderna tekniklösningar.

Nedskärningar kan vara knepiga

Vissa arbetsgivare försöker justera sin personalstyrka genom att göra sig av med överflödig personal. Frivillig avgång ökar parallellt med tvångsavhopp om folk oroar sig för att de kan bli nästa person som pekas ut för uppsägning.

Så, vad gör högpresterande PSO-företag som andra inte gör?

  • För det första fokuserar de på sitt varumärke som arbetsgivare, inklusive att optimalt använda teknik för att omforma sina arbetsplatser med kunskapsdelning, teambyggande, transparens och samarbete som kärna i en kultur för kontinuerligt lärande.
  • Högpresterande organisationer investerar också i premiumrekryterings- och onboarding-program som påskyndar dessa processer. De letar också aktivt efter högpresterande medarbetare och investerar sedan i deras utveckling.
  • Vissa ledare erbjuder rotationsuppdrag som ger personalen värdefulla kunskaper om olika teknologier, kunder och branscher.
  • De flesta ledande företag har gått över till en övervägande virtuell miljö (cirka 70 procent) och många gjorde det innan de tvingades av nedstängningar. Resultatet: lägre lokalkostnader, lägre omsättning och högre moral, med fysiska möten och avlägsna reträtter för att stärka företagskulturen. Realistiskt sett kommer PSO-företag alltid att kämpa för att hitta och behålla de bästa människorna. Genom att tillämpa lärdomarna från sina högpresterande konkurrenter kan de optimera sin förmåga att rekrytera och behålla personal. Smarta arbetsgivare behöver kalibrera sina metoder mot konkurrensen på talangmarknaden och anpassa sig därefter.

Av: Bryce Wolf, Senior Manager Industry Solutions på Unit4