Sommaren 2023 - allt fler svenskar funderar på att byta jobb
PUBLICERAD 8/8/2023
Lästid ca 2 min

Sommaren 2023 - allt fler svenskar funderar på att byta jobb

Enligt Rekryteringsrapporten vantrivs allt fler svenskar på jobbet och planerar att byta jobb efter sommaren.

Svenskar ställer högre krav på sina arbetsgivare.

  • Arbetsmiljön är en stor orsak till missnöje. En fjärdedel är missnöjda med företagskulturen, ledningen eller chefen.
  • En tredjedel av de som inte trivs anger skäl kopplat till lönen. Därefter är avsaknad av utvecklingsmöjligheter en anledning.
  • 23 procent trivs inte med sina kollegor
  • En femtedel av svenskarna trivs mycket bra på sin arbetsplats.

Att känna sig sedd av sin arbetsgivare är av stor betydelse för svenskarna.

  • 44 procent av svenskarna efterlyser en stark ledare i sin chef.
  • För att lyckas som chef bör man även vara organiserad, uppmärksam och sympatisk enligt mer än en tredjedel av svenskarna.

Efter pandemin har möjligheterna till att jobba hemifrån ökat. Många uppskattar flexibiliteten som distansarbete tillför.

  • Nästan en femtedel av svenskarna uppger att bristande möjligheter till distansarbete blir grund till vantrivsel på arbetsplatsen.
  • Enligt en femtedel av svenskarna är också lång distans till jobbet en faktor till att de trivs mindre på arbetsplatsen.

"Vi ser att allt fler svenskar känner sig otillfredsställda på sina arbetsplatser och söker efter bättre alternativ. Låga löner och bristande utvecklingsmöjligheter är tydliga faktorer som påverkar trivseln. För att behålla och attrahera talanger måste arbetsgivare uppfylla de högre krav som ställs. Det är avgörande att vara lyhörd som chef och skapa en miljö där anställda känner sig sedda. Vi uppmanar företag att investera i sina medarbetare och skapa en arbetskultur som främjar både tillväxt och välmående." - Jenny Sandén, Marknadschef på Workspace Recruit


Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Workspace Recruit. Under perioden 5–9 januari 2023 har sammanlagt 1123 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.