Så här positiva är svenskar till att använda ChatGPT i jobbet
PUBLICERAD 5/7/2023
Lästid ca 2 min

Så här positiva är svenskar till att använda ChatGPT i jobbet

En ny Sifo-undersökning visar att bara 17 procent använder AI-tjänster i jobbet. Ändå tror hälften av svenskarna att ChatGPT och liknande AI-tjänster kommer att kunna hjälpa dem på olika sätt i deras arbete framöver.

Varannan svensk (49 procent) som har ett jobb har en positiv inställning till AI-tjänster som ChatGPT.

 • 38 procent tror att ChatGPT kommer att förenkla deras arbetsliv och hjälpa dem att spara tid.
 • 11 procent tror att ChatGPT kommer att hjälpa med att utveckla deras kompetenser.

Men trots att många har en tilltro till potentialen i ChatGPT:s roll i deras framtida arbetsliv är det än så länge få som använder tjänsten.

 • 17 procent använder en AI-tjänst i jobbet i någon utsträckning.
 • 1 procent använder AI-tjänster dagligen.
 • 7 av 10 (71 procent) använder aldrig ChatGPT i sitt jobb.

Män flitigare användare av AI

Män använder ChatGPT i större utsträckning än kvinnor.

 • 20 procent av männen mot 13 procent av kvinnorna.

En annan skiljelinje i användningsgraden är storstad mot övriga landet.

 • 22 procent av de boende i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö använder ChatGPT mot endast 13 procent i övriga landet.

Resultat från undersökningen

 • 49 procent har en positiv inställning till AI-tjänster som ChatGPT.
 • 38 procent tror att ChatGPT kommer att förenkla deras arbetsliv och hjälpa dem att spara tid.
 • 11 procent tror att ChatGPT kommer att hjälpa dem utveckla deras kompetenser.
 • 17 procent använder ChatGPT eller andra liknande AI-baserade tjänster i yrket idag.
 • 1 procent använder ChatGPT dagligen i sitt jobb.
 • 71 procent använder aldrig ChatGPT i arbetet.
 • 20 procent av männen och 13 procent av kvinnorna använder ChatGPT.
 • 22 procent av de som bor i storstadsregionerna använder ChatGPT mot 13 procent i resten av landet.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Kvadrat, i Kantar Sifos webbpanel under perioden 23–28 maj 2023. Totalt intervjuades 1566 personer i åldern 18–65 år varav 1264 i sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.