Välkommen till Autismland
Foto: Sophia Bergmann
PUBLICERAD 17/11/2023
Lästid ca 3 min
Boktips/Intervju

Välkommen till Autismland

"Välkommen till autismland" är skriven av psykiatern Sophia Bergmann. I boken får vi ta del av Sophias egna erfarenheter om vad autism innebär och vad vi ska tänka på om vi har en släkting, vän eller arbetskamrat med autism.

Berätta om bakgrunden till boken

Autism är ett medfött tillstånd – en annorlunda uppbyggd hjärna med annorlunda varseblivning och annorlunda informationsbearbetning, och därav ett annorlunda beteende.

Många autister har ett starkt lidande, som till stor del beror på att samhället inte är anpassad efter deras behov. ”Behandlingen” av autism består i att samhället måste anpassa sig till autisternas annorlunda förutsättningar och behov. För detta behövs ökad förståelse i samhället av vad autism innebär.

Jag kände att jag som både autist (jag kallar mig för ”autist”, inte ”person med autism” eftersom jag utan min autism skulle vara en helt annan person) och psykiater kan bidra till ökad kunskap genom att skriva en bok där jag varvar teori med mina egna upplevelser hur autismen har yttrat sig hos mig. Det ska vara lättläst så att alla som är intresserade ska kunna förstå det.


Autister kan vara väldigt duktiga inom ett avancerat område
som intresserar dem.


Vad är ditt viktigaste budskap med boken?

Till arbetsgivare:
Synsättet att autister skulle behöva ha ett arbete som är enkelt, rutinbundet och utan mycket sociala kontakter är föråldrat. Visserligen kan det stämma för några men det allra viktigaste för autister är att ha ett arbete som intresserar dem. Deras koncentrationsförmåga och förmåga att komma igång med saker är väldigt intressestyrda.

Det är det ju till viss del hos alla människor, men just hos autister är det extremt utpräglat, och inget autisten kan styra över. Det funkar bara inte om man inte är intresserad. Folk verkar ha otroligt svårt för att förstå denna väldigt ”asymmetriska” funktionsförmåga, att autister kan vara väldigt duktiga inom ett avancerat område som intresserar dem, men inte klarar av för andra till synes enklare saker.

Autister kan mycket väl även arbeta inom sociala yrken, det är inte alls ovanligt, ofta utvecklar de ett särskilt intresse för människor. Autister har ofta goda fackliga kvalifikationer. De är lojala, noggranna, pålitliga, ansvarsfulla medarbetare.


Var gärna rak i kommunikationen, autisten kan ha svårt att
uppfatta underförstådda budskap.


Beskriv kort vad vi ska tänka på om vi har en medarbetare med autism

Det kan behövas anpassningar, och det är individuellt vilka anpassningar som behövs, så prata med autisten vilka behov just hen har.

Vanliga svårigheter är att man har ett långsamt arbetstempo, har svårt att klara av tidspress, är lättdistraherbar, har svårt för förändringar. Exempel på anpassningar som kan behövas är t ex förlängd introduktion på arbetsplatsen, att få tydliga instruktioner, att kunna sitta avskild, att få slippa vissa uppgifter som man har särskilt svårt för, ha mer tid på sig för arbetsuppgifter.

Har du några första tips på hur vi kan bli lite bättre i en sådan relation?

Var gärna rak i kommunikationen, autisten kan ha svårt att uppfatta underförstådda budskap. Ta inte illa upp om autisten låter lite burdus. Det har i regel inte med dig att göra, autisterna har en annorlunda, ”klartext”-kommunikationsstil.

Acceptera om personen inte deltar på fika eller after-work, sådana aktiviteter är väldigt ansträngande och utmattande för autister.

Berätta om dig själv. Vem är Sophia Bergmann?

Jag är 52 år gammal, född och uppvuxen i Tyskland där jag även läste medicin. Sedan 2000 har jag arbetat som läkare i Sverige, 2013 blev jag specialistläkare inom psykiatri.

Efter en psykologutredning 2017 fick jag en autismdiagnos. Jag har således egen erfarenhet av hur det är att leva med autism samt arbetar även med patienter med autism. Jag arbetar 60 % på en allmänpsykiatrisk mottagning, där jag har en anpassad anställning, jag har t ex inga akuta ärenden och får arbeta i min egen takt.

Här har du köpa Välkommen till autismland

Annika Hegardt