Här är svenskars inställning till cykelpendling
PUBLICERAD 31/5/2023
Lästid ca 2 min

Här är svenskars inställning till cykelpendling

En ny undersökning visar att bara 1 av 10 svenskar väljer att cykla till jobbet trots stora hälsovinster.

Men om svenskarna får välja är motion och att det är praktiskt de vanligaste motiven till att sätta sig på sadeln – nästan tre av tio som cyklar är ute efter extra vardagsmotion och ett bättre flås.

För att vi ska cykla mer spelar arbetsgivaren en viktig roll. Det handlar om att underlätta cykelpendling för sina anställda.

Ur undersökningen

  • 1 av 10 svenskar väljer att cykla till jobbet medan hälften av svenskarna svarar att bilen är deras vanligaste transportmedel. På frågan vad som hindrar svensken från att ta cykeln till jobbet svarar majoriteteten avstånd mellan hem och jobb.
  • 6 av 10 svenskar arbetar på företag som inte underlättar cykelpendling för sina anställda.
  • Det är få företag som idag erbjuder sina anställda förmånscyklar - ca 16% av de arbetande svenskarna har arbetsgivare som erbjuder det och för några få procent också betalar för dem.
  • Kännedomen om förmånscyklar är relativt låg i Sverige idag – 53% känner inte till att det finns.

"Här gäller det att man som arbetsgivare tar ansvar och prioriterar sin personals mående och behov. Vi räknar med att förmånscykeln kommer bli ett allt vanligare och viktigare inslag på den moderna arbetsplatsen. De arbetsgivare som vill möta önskemålen från anställda och erbjuda dem en flexibel och hälsosam personalförmån har mycket att vinna på att erbjuda förmånscyklar." - Daniel Fathi-Najafi, Country Business Manager på BusinessBike.

Mer från undersökningen

  • 3 av 10 arbetande svenskar tar ibland cykeln till jobbet.
  • 7% av svenskarna är riktiga cykelentusiaster och cyklar till jobbet fem dagar i veckan.
  • 9% av arbetande svenskar bor max 1 km från jobbet. 47% har mellan 2-10 km till arbetet och 44% har mer än 1 mil till jobbet.
  • Stockholmare har en betydligt lägre kännedom om förmånscyklar jämfört med resten av landet – endast 28% känner till att det finns. I Göteborg och Malmö är motsvarande siffra 48% respektive 46%
  • I Stockholm och Göteborg känner sig färre cyklister trygga i trafiken än i övriga Sverige. I Stockholm känner sig 54% trygga i trafiken, i Göteborg 52% – att jämföra med 66% i Malmö och 62% i riket i stort.

Om undersökningen

Undersökningen på uppdrag av BusinessBike genomfördes i mars 2023 i Norstats onlinepanel. 1000 respondenter i åldrarna 25-55 år, riksrepresentativt urval med avseende ålder, kön och region. I den del av rapporten som handlar om cykelpendling till arbetet har de svenskar som angett att de är heltidsarbetande, deltidsarbetande eller egenföretagare fått svara på frågorna. Detta utgör 85% av urvalet.