Hjärnatlet – strategier för en bättre mental hälsa på jobbet
PUBLICERAD 28/6/2024
Lästid ca 4 min
Intervju/boktips

Hjärnatlet – strategier för en bättre mental hälsa på jobbet

Böcker läser vi gärna på sommaren då vi har mer tid. Kanske kan Maria Engström-Eriksson nya bok Hjärnatlet, som ska inspirera till självledarskap och personlig utveckling, passa på stranden.

Tre av fem sjukskrivningar beror på mental ohälsa. I boken Hjärnatlet – tänk smartare, jobba snabbare och bygg starkare team delar Maria med sig av sin omfattande kunskap inom företagande, psykologi, hjärnforskning och ledarskap för att inspirera till självledarskap och personlig utveckling.


Vi har idag en situation där allt fler hjärnor inte fungerar på topp,
huvudsakligen baserat på höga stresspåslag.


Berätta om bakgrunden till boken Hjärnatlet

Jag har de senaste 20 åren fascinerats av hur vi människor fungerar och tänker och varför våra hjärnor ibland hjälper oss och ibland stjälper oss. I mitt arbete med chefer och ledare har det blivit tydligt att kunskapen om hur vi fungerar är en nyckel till att vilja och försöka påverka hjärnan så att den fungerar bättre och vi därmed blir smartare, mår bättre och produktiviteten ökar.

Vi har idag en situation där allt fler hjärnor inte fungerar på topp, huvudsakligen baserat på höga stresspåslag. En hjärna som gått med högt stresspåslag under många veckor och månader fungerar kanske bara på 60-70% av sin potential. Det är varken hållbart, humant eller ekonomiskt försvarbart att vi låter det vara så i svenska företag.

Självklart är varken orsakerna eller lösningarna enkla. Vi har som individer ett ansvar att ta hand om det som är ett av våra viktigaste verktyg. Och vi har som företag ett ansvar att skapa en psykosocial arbetsmiljö som är så gynnsam för hjärnorna som möjligt.

Med boken vill jag öka kunskapen kring hur det fungerar, inspirera till att ta tag i förändringen och ge konkreta verktyg som hjälper oss på vägen mot starkare hjärnor.

Hur skulle du beskriva en bra psykosocial arbetsmiljö?

För mig är en bra psykosocial arbetsmiljö en miljö med följande egenskaper:

  • Meaning – det är en miljö som gör att det känns meningsfullt det man gör. Varför man gör det man gör och hur det bidrar till något viktigt.
  • Autonomy - en miljö som bygger på medbestämmande och en möjlighet att vara med och påverka. Frihetsgrader i hur en uppgift genomförs.
  • Status – en miljö där varje individ känner att de är viktiga och spelar roll. Där stoltheten över det man presterar själv och tillsammans bygger känslan av status.
  • Equity – en miljö som är rättvis och juste. Där alla behandlas utifrån sina egna behov för att kunna bli sina bästa jag.
  • Relations – en miljö med basen i tillit som skapar en trygghet. En miljö där man blir både sedd och hörd och får vara den man är.

Dessa bildar tillsammans en modell som jag kallar M.A.S.T.E.R, metaforiskt beskrivna som sex hinkar som behöver hållas välfyllda för att minska på stresspåslaget och öka prestationen.

En bra psykosocial arbetsmiljö ger våra hjärnor en möjlighet att må bra och prestera på topp. Till stor del för att det långvariga stresspåslaget kan minimeras, men också för att det ges utrymme för att göra det som hjärnan behöver för att fungera på topp.


Vi behöver förstå våra egna och andras hjärnor bättre
för att både må bra och kunna prestera bra.


Vad är ditt viktigaste budskap med boken?

Mitt viktigaste budskap med boken är att vi behöver förstå våra egna och andras hjärnor bättre för att både må bra och kunna prestera bra. Och att det är en fråga som måste ha en naturlig plats på ledningsnivå. Vi kan inte acceptera det produktivitetsbortfall, som vi idag ser i många företag, baserat på att våra hjärnor inte får möjligheten att prestera på topp.

Budskapet är också att det går. Det finns många konkreta saker vi kan göra för att skapa en bättre miljö och tillvaro för våra hjärnor.

Kan du berätta lite om "vännerna på Hjärnkontoret", Corty, Amy och Dreamy som beskrivs i boken. På vilket sätt kan de hjälpa oss att lättare förstå vad som händer i hjärnan?

Vännerna på hjärnkontoret kan beskrivas som metaforiska figurer, liknande de man kan hitta i en fabel. Genom att ”personifiera” olika delar av hjärnan blir det enklare att förstå komplexa neurologiska processer. Det blir mer relaterbart. Det skapar också ett enklare språk mellan oss som människor om vi kan uttrycka oss som att ”Hippo har det lite stökigt just nu”, ”Amy är lite trigger happy”.

Rent psykologiskt ger det oss en möjlighet att kliva ur våra egna känsloreaktioner och se oss själva och situationen med lite distans.

  • Corty: Din inre Einstein, representerar prefrontala cortex och ansvarar för logiskt tänkande, planering och beslutsfattande.
  • Hippo: Hjärnans arkivarie, symboliserar hippocampus och hanterar minneslagring och återkallande.
  • Amy: Känslornas väktare, står för amygdala och hanterar emotionella reaktioner, särskilt stress och rädsla.
  • Dreamy: Din inre berättare, representerar default mode network och kopplar samman minnen på kreativa sätt, främjar dagdrömmar och självreflektion.

Genom att ge dem mänskliga egenskaper och roller på "hjärnkontoret"​​​​ blir det mer greppbart. Det blir enklare att förstå hur vi reagerar och agerar när vi får det beskrivet som händelser på hjärnkontoret och hur samarbetet blir bättre eller sämre mellan Corty, Hippo, Amy och Dreamy.

Berätta kort om dig själv. Vem är Maria Engström-Eriksson?

Jag ser mig som en nyfiken, mönsterskapande livsnjutare. Och titulerar mig numera hjärnatlet, eftersom jag medvetet och aktivt jobbar för att min hjärna ska kunna prestera så bra som möjligt.

Som bakgrund har jag mer än 30 års praktisk erfarenhet av organisationer och ledarskap. Jag är i grunden civilingenjör i Industriell Ekonomi och har dessutom en master i psykologi från Stockholms Universitet (2022), flertalet certifieringar inom coachning, NLP samt NeuroLeadership.

Med min erfarenhet, passion och nyfikenhet försöker jag vara brobyggaren mellan vetenskap och vardag på ett sätt som gör skillnad ute i företag och organisationer. I boken delar jag med mig av min kunskap inom företagande, psykologi, hjärnforskning och ledarskap för att inspirera till självledarskap och personlig utveckling.

Annika Hegardt