Så minskar vi stressen på jobbet
PUBLICERAD 27/4/2023
Lästid ca 2 min
Debatt

Så minskar vi stressen på jobbet

Pandemin är äntligen över men på jobbet gör stressen oss sjuka. Allt fler sjukskrivs på grund av stress och var tredje anställd upplever negativ stress på jobbet. Arbetsgivare måste bli bättre på att motverka detta. En väg dit är att arbetsgivarna inspireras av egenföretagarna och ger större frihet åt de anställda.

Psykisk ohälsa ligger bakom ungefär hälften av alla sjukskrivningar i Sverige. Under pandemin minskade de stressrelaterade sjukskrivningarna men nu syns en tydlig ökning igen. I november 2022 ökade antalet sjukskrivna med en stressrelaterad diagnos med 34 procent från november 2020, enligt Försäkringskassans senaste siffror. Jämfört med samma månad 2019 - före pandemin – var ökningen 17 procent.   Av de drabbade är nära 80 procent kvinnor. Över 700 personer dör faktiskt av stress på jobbet i Sverige varje år och arbetsrelaterad dödlighet på grund av stress väntas öka, enligt en studie från Arbetsmiljöverket.


Frihet tycks vara centralt för ett lyckligt yrkesliv


Arbetsgivaren ansvarar för rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka stress innan det är för sent. Men det krävs också ytterligare krafttag från politiken. För trots att såväl många arbetsgivare som regeringen, den förra och den sittande, haft ambitioner och mål för att minska den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet så är det uppenbart att det inte räcker. I väntan på politiska åtgärder måste arbetsgivarna agera själva.

Dra lärdom av egenföretagarna

Två av de främsta riskerna för arbetsrelaterad stress är enligt Arbetsmiljöverket hög arbetsbelastning och problem med det sociala samspelet på arbetsplatsen. Det finns en anledning till att mer än var tredje anställd drömmer om att starta eget. De drömmer om friheten att få välja vad man vill jobba med, att kunna styra över sin tid, att förverkliga sig själva – och om mindre stress.

Det finns en gängse bild av att egenföretagaren är stressad och aldrig riktigt ledig. Den stämmer kanske delvis, men faktum är att medan 32 procent av de anställda upplever negativ stress på jobbet så är motsvarande siffra för egenföretagare 23 procent, visar Kvadrats Sifo-undersökning.  Låt oss begrunda orsakerna till detta men låt oss framförallt dra lärdom av egenföretagarna. Som egenföretagare är du din egen arbetsgivare och ansvarig för dig själv. Du sitter i förarsätet, inte i passagerarsätet. Ansvaret kan vara en möjliggörare eller stressfaktor men faktum är att en känsla av kontroll leder till mindre stress.

Frihet tycks vara centralt för ett lyckligt yrkesliv och vi vet att lyckliga medarbetare presterar bättre. Därför är det i arbetsgivarnas intresse att möjliggöra frihet. Med större frihet och mindre kontroll kommer givetvis vissa risker. Men de allra flesta tar sitt ansvar när de får möjlighet, och frihet under ansvar ger bättre resultat i längden.

Så till dig som kan: Våga möta dina anställda halvvägs! Släpp kontrollen lite mer och låt medarbetarna bli mer fria att sköta sig själva, med egenföretagaren som förebild. Det kommer att löna sig i längden för såväl arbetsgivare och anställda som för samhället.

Av: Isac Hellwig, vd för konsultföretaget Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik