Så skapar vi trivsel på hybridarbetsplatsen
PUBLICERAD 21/11/2022
Lästid ca 4 min
Krönika

Så skapar vi trivsel på hybridarbetsplatsen

Ett nytänkande kring chefsrollen kan skapa goda förutsättningar för att lyckas på den hybrida arbetsplatsen. Den snabba övergången till hybridarbete och bristen på fysisk närvaro ställer helt nya krav på chefer för att få medarbetarna att trivas och högprestera i den nya flexibla arbetsmiljön.

För bara några år sedan var det lätt för chefer att ta pulsen på medarbetarnas motivation, engagemang och välmående, eftersom det dagliga arbetsflödet då präglades av fysisk närvaro, vilket i sig skapade tillit mellan chef och kollegor. Under pandemin fick den hybrida arbetsplatsen rejält med luft under vingarna, men frågan är hur detta arbetssätt påverkar tilliten och chefsrollen.


Småprat, suddiga bakgrunder och virtuella aktiviteter skapar trivsel på hybridarbetsplatsen.


För att attrahera och behålla duktiga medarbetare har inte bara svenska, utan även företag över hela världen stärkt flexibiliteten. Två exempel är Airbnb och Twitter, som båda har infört permanent hybrid- och distansarbete i sina arbetsrutiner. Den nya arbetsstrukturen innebär att det krävs mer än chefens fysiska närvaro för att skapa tillit, motivation och engagemang hos medarbetarna. Det finns ett tydligt behov av att tänka om kring chefsrollen för att skapa sammanhållning och förtroende, i takt med att online-möten och hybridarbete blir allt vanligare.

Detta är dock lättare sagt än gjort. I mitt eget arbete på Zoom, där vi lever på att utveckla hybrida arbetssätt och lösningar, skulle man kunna tro att vi redan knäckt koden för att återta sammanhållningen och förtroendet på hybrida arbetsplatsen. Men faktum är det inte finns något tydligt recept för detta.

Teknologi är grundstenen, men den kan nyttjas bäst först när vi förstår dess grundläggande principer och kan överföra de bästa ledaregenskaperna från den fysiska till den hybrida arbetsplatsen. På så sätt kan vi använda det digitala rummet så som det skapades för att användas – nämligen att samarbeta över tid och plats, utan att vara fysiskt närvarande. Ledarrollen är dock extremt viktig vid online-möten, för att de ska lyckas fullt ut. Jag har skaffat mig gedigen erfarenhet av att leda mina hybrida kollegor och skulle framför allt vilja belysa tre viktiga fokuspunkter.

Småpratet är din vän

Förtroende är centralt för att lyckas på hybridarbetsplatsen, men som chef måste du beakta att du inte kan tvinga fram tillit. Det tar tid att bygga förtroende online och det kräver att dina hemarbetande kollegor bjuds in till spelplanen. Även om småprat kan vara svårt vid online-möten, så är det en förutsättning för att etablera en positiv ton under resten av mötet. Ställ frågor och ge alla kollegor på mötet tid att komma till tals, även om det kan verka besvärligt och tidskrävande. Ställ frågor, prata inte för mycket själv och lyssna på vad folk har att säga. Då ser du till att alla känner sig uppmärksammade och delaktiga.

Respektera integritet och egenomsorg

På hybridarbetsplatsen har kontorets väggar bytts ut mot hemmakontoret, köket eller trädgården, vilket skapar helt nya förutsättningar. Då är det extra viktigt att se till att ingen känner sig obekväm med att visa upp för mycket av sin personliga sfär och miljö. Virtuella och suddiga bakgrunder är en enkel lösning på utmaningen, samtidigt som du kan uppmuntra dina kollegor att värna om sin integritet. Även om det låta banalt med suddiga bakgrunder i online-möten, så är det min erfarenhet att det är ett enkelt sätt att synbart växla mellan arbete och fritid.

Att använda sitt hem som vardagskontor kan resultera i utmattning och utbrändhet. För att inte fästa sig vid hemmakontorsstolen behöver dina kollegor prioritera egenomsorg och beakta balansen mellan arbete och privatliv. Att gå till gymmet, på barnets fotbollsmatch eller till frisören kan vara prioriteringar som gör stor skillnad för medarbetarnas välbefinnande.

Som chef måste du vara den första att prioritera dig själv och din familj, inte minst för att statuera exempel att egenvård är en viktig del av den hybrida arbetsrutinen.

Kom ihåg den sociala faktorn

Isolering och ensamhet kan vara det hybrida arbetssättets baksida, men som chef så kan det räcka med några små förändringar för att dina kollegor ska känna sig sedda och inkluderade på denhybrida arbetsplatsen.

Det säger sig självt att du som chef måste vara närvarande vid online-möten genom att lyssna, nicka och använda smileys, så att dina kollegor kan känna din närvaro. Men det räcker inte. Det är minst lika viktigt att införa sociala arrangemang som vi känner till från den fysiska arbetsplatsen.

Det är givetvis självklart att fira årsdagar och födelsedagar mm, men du kan också enkelt prova dig fram med lite annorlunda virtuella initiativ. Ni kan till exempel äta en online-middag eller gå på promenad tillsammans under ett virtuellt möte. På så sätt kan dina kollegor få uppleva en bättre sammanhållning med resten av arbetsgruppen.

Om du som chef lyckas leda och driva det hybrida ramverket i rätt riktning med fokus på ovanstående tre råd, så kommer det enligt min uppfattning skapa bättre förutsättningar för dina kollegor att blomstra på den hybrida arbetsplatsen.

Av: Ole Mygind, försäljningschef för Zoom i Norden och Benelux