Två av tre oroar sig för sin hälsa

Lästid : 2 min

Två av tre oroar sig för sin hälsa

En ny undersökning visar att två av tre har eller har haft en så hög stressnivå på jobbet att de känt oro för sin hälsa. Ett aktivt ledarskap där arbetsgivaren arbetar med de bakomliggande orsakerna är avgörande för att förhindra farlig stress.

Stressreaktioner uppstår vid olika typer av utmaningar och är en del av livet och arbetslivet. Att ibland känna sig stressad är inte farligt, men att under lång tid bli utsatt för hög och omfattande stress kan leda till sjukdom.

Stress på arbetet kan ha många olika orsaker såsom hög arbetsbelastning under lång tid, otydliga förväntningar, att vara utsatt för kränkningar och att inte känna att man tillhör gemenskapen.

Enligt en ny undersökning upplever två av tre att de idag har eller tidigare har haft en så hög stressnivå på arbetet att de oroat sig för sin psykiska och/eller fysiska hälsa.

"Det är alarmerande höga siffror. Stressen på arbetet får inte vara så hög och omfattande att det påverkar personens välmående och leder till psykisk ohälsa. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att förebygga det genom att se till att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är bra och välfungerande." - Ida Ljungberg, HR-specialist på Simployer.

Angrip orsakerna

"För att få ner stressnivån på en arbetsplats handlar det om ett mer aktivt ledarskap. Fokus behöver vara på att förstå och åtgärda de bakomliggande orsakerna till stress och se till att dessa förebyggs.

Ofta är det organisatoriska orsaker som leder till hög stress på arbetet, men tyvärr är det allt för ofta som arbetsgivare inte åtgärdar dessa. Istället hittar man lösningar på individnivå, exempelvis genom föreläsningar för att lära sig hantera stressiga situationer eller genom hjälp till individen att hitta strategier för att främja sin egen hälsa och återhämtning.

 

Det betyder att det är effekterna av stressen som hanteras medan orsakerna kvarstår, vilket innebär att stressen ända inte minskar. Vi vet att för hög stress under lång tid utan rätt åtgärder är en vanlig orsak till att medarbetare blir sjukskrivna och till och med väljer att sluta på sin arbetsplats. Det blir med andra ord en direkt förlust - ur flera perspektiv - för en organisation att ha för hög stressnivå bland medarbetarna." - Ida Ljungberg.

Om undersökningen

Undersökningen från HR-företaget Simployer genomfördes bland 1 019 personer under perioden 19 – 21 september 2022 via YouGov Sveriges Internetpanel.