5 sätt att få medarbetarna engagerade kring hållbarhet
PUBLICERAD 5/9/2023
Lästid ca 2 min

5 sätt att få medarbetarna engagerade kring hållbarhet

Fokus på hållbarhet är nödvändigt för att företag ska kunna överleva på dagens marknad. Men för att främja en kultur av ansvarstagande behöver HR ta initiativ och göra strategiska insatser. Så hur kan du som HR påverka hållbarheten på både kort och lång sikt och öka medarbetarnas engagemang? Här är några förslag.

1. Hållbarhet redan i rekryteringen

Ett av områdena där HR i högsta grad kan påverka hållbarheten är rekryteringen. Genom att attrahera och anställa personer med stark hållbarhetsprofil och ett ansvarstagande tankesätt kan företaget forma en talangstyrka som delar och driver företagets hållbarhetsvärderingar. Även genom att införa mer mångfald i rekryteringsprocessen kan HR bidra till en inkluderande arbetsmiljö och nya perspektiv som bidrar till innovativa hållbara lösningar.

2. Kompetensutveckla medarbetarna

HR har möjlighet att spela en stor roll när det gäller att öka medvetenheten kring hållbarhet bland medarbetarna. Genom att erbjuda hållbarhetsutbildningar och workshops kan HR öka förståelsen för hållbarhetsfrågor och hur de är kopplade till företagets verksamhet. Det hjälper inte bara till att skapa medvetna och ansvarstagande medarbetare, utan kan också inspirera till initiativ och förändring både nu och i framtiden.

3. Bygg en hållbarhetskultur

Att skapa en företagskultur som stödjer hållbarhet är ofta målet, men det kräver engagemang på alla nivåer. HR har här en nyckelroll när det gäller att forma och stärka kulturen och ansvarstagande beteenden. Det kan till exempel göras genom att implementera hållbarhetsmål i medarbetarnas utvärderingar och införa belöningssystem som skapar en arbetsmiljö där medarbetarna uppmuntras att dela med sig av sina hållbarhetsinitiativ. Genom att ge kollegorna en känsla av inspiration och uppmuntran kan hållbarhetstänket frodas och växa – och medarbetarna bli mer benägna att engagera sig i hållbara initiativ.

4. Inför flexibla arbetsmodeller

HR kan också påverka hållbarheten genom att främja flexibla arbetsmodeller, som distansarbete eller deltid. Det kan minska behovet av pendling och därmed företagets koldioxidavtryck. Alternativa sätt att arbeta kommunicerar också att företaget inte bara vill underlätta för medarbetarna och deras välbefinnande, utan också miljön.

5. Efterlevnad och rapportering

När det gäller att kunna säkerställa efterlevnad av lagar och riktlinjer för hållbarhet har HR-avdelningen har en unik position. Etablerade processer för hållbarhetsrapportering och övervakning kan stödja företagets strävan att vara transparant och ansvarstagande mot både kunder och samarbetspartners och samhället i stort.

Skapa en hållbar framtid

Hållbarhet är inte bara en fristående insats, utan är numera ofta en del av företagets övergripande strategi. Här kan HR påverka både medarbetare, kultur och resultat genom att interagera hållbarhetsaspekter i allt från rekrytering till arbetsmiljö. På så sätt är du med och skapar en hållbarare framtid – för både företaget och samhället.

Här hittar du mer om hur du kan jobba med social hållbarhet i ditt företag

Källa: Ledarna, KTH