Vad betyder social hållbarhet i HR-sammanhang?
PUBLICERAD 20/4/2023
Lästid ca 2 min

Vad betyder social hållbarhet i HR-sammanhang?

Social hållbarhet är ett begrepp som fått allt större uppmärksamhet inom HR – och inte helt oförtjänt. Vad social hållbarhet betyder vet de flesta, men finns det något HR bör tänka på och vilka kan verksamheter hamna i när de arbetar med social hållbarhet?

Att arbeta med social hållbarhet innebär att ta ansvar för de sociala konsekvenserna av verksamheten. Det kan handla om allt från jämställdhet och mångfald till arbetsmiljö och arbetsvillkor. För HR handlar social hållbarhet helt enkelt om att skapa en så inkluderande och rättvis arbetsmiljö som möjligt och att delta i samhällsutvecklingen för ett hållbart arbetsliv. Det gör vi bäst genom att skapa en arbetsplats där alla medarbetare har samma möjligheter att behandlas rättvist och respektfullt.

Utmaningar med social hållbarhet inom HR

Att arbeta med social hållbarhet medför förstås vissa utmaningar. En av dem är att hitta ett tydligt sätt att mäta effekterna av insatserna på företagets verksamhet. För HR ligger svårigheterna ofta i att koppla social hållbarhet till ekonomisk framgång, vilket kan göra det svårt för ledningen att rättfärdiga investeringar inom området. Men det betyder inte att vi bör låta bli – snarare tvärtom. Att inte investera i social hållbarhet kan medföra större kostnader för verksamheten i längden, i form av konsekvenser som sjukskrivningar, ineffektivitet, oengagerade medarbetare och missnöje.

Fördelar med en socialt hållbar organisation

Att integrera social hållbarhet i företagets kultur och strategi kan vara ett effektivt sätt för HR att öka engagemang och stärka företagets varumärke. Genom att visa att ni tar ansvar för de sociala konsekvenserna av verksamheten kan ni attrahera fler kunder och investerare som prioriterar en hållbar organisation. Det ökar också konkurrenskraften och ert arbetsgivarvarumärke.

Så hur applicerar man social hållbarhet som HR?

För att kunna prioritera social hållbarhet kan du behöva prioritera vissa förändringar inom organisationen. Till exempel att utveckla och implementera en inkluderande personalpolitik eller investera i utbildningar och utveckling för både chefer och medarbetare. Du bör också parallellt arbeta med att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren, till exempel genom att erbjuda flexibla arbetstider när det är möjligt, sänka bullernivån eller skapa bättre ergonomiska lösningar.

Inkludera riskeliminering

Riskeliminering är ett exempel på innehåll i en plan för sociala hållbarhet och ett bra sätt att minska risken för negativa konsekvenser som arbetsmiljöproblem och sociala konflikter. Genom att arbeta förebyggande med sociala frågor kan du som HR minska riskerna för kostsamma rättstvister, negativ publicitet och påverkan på miljön – något som både kunder och investerare brukar uppskatta.

Här hittar du tips på hur du som HR kan mäta social hållbarhet i företaget