Är din organisations ledarskapsprogram en kostnad eller en investering?
PUBLICERAD 27/2/2023
Lästid ca 3 min

Är din organisations ledarskapsprogram en kostnad eller en investering?

Det enkla svaret är – det beror på!

Utformningen påverkar effekten

Det beror på hur insatsen är utformad och designad. Den hittills mest evidensstarka forskningen* gällande effekthemtagning från utbildningar visar att det endast är 10% som tar till sig kunskapen i en utbildning och endast 5 % som sedan kan visa på hur de kan använda den kunskapen i praktiken. Det kallar inte vi en ordentlig effekthemtagning, som i grund och botten handlar om att få en utbildningsinsats att övergå i nya beteenden i deltagarnas vardag och, i förlängningen, få bättre affärs- och verksamhetsresultat.

Därför ska man bygga utbildande insatser baserat på vad Transfer of training** säger gällande att genomföra förändringsarbete på bästa möjliga sätt för att uppnå så hög effekthemtagning som möjligt.

Detta innebär att en utbildning ska ha många och korta träffar, att deltagarna har hemuppgifter mellan varje tillfälle, att man använder s.k. ”buddy-par” för att öka sannolikheten att nå resultat och att kontinuerligt mäta framstegen.

Många organisationer behöver stöd från utbildande insatser just nu för att kunna genomföra förändringar som skapar nya resultat. Men om insatserna saknar stöd för att den nyvunna kunskapen skall kunna implementeras i vardagen kommer insatsen sannolikt ses som en onödig kostnad och inte som en värdeskapande investering.

Kärnan i Transfer of training

Hela forskningen** kring Transfer of training baseras på att vi behöver ta ett litet steg i taget för att lyckas med att få till nya vanor och beteenden. Och de små stegen behöver vi ta om och om igen, över tid. Lång tid. Först då ökar sannolikheten att vi når våra nya mål. Kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling är nyckeln för att lyckas implementera nya hållbara och effektfulla beteenden. En utbildningspartner bör finnas med under en längre tid i arbetet med dessa frågor, för att stötta och hålla insatsen levande.

Tillsammans behöver vi också visualisera och fira framstegen för att stärka engagemanget och motivationen för insatsen. Vi behöver dessutom kontinuerligt sätta nya mål som löpande följs upp för att behålla momentum och full kraft i förändringen. Och viktigast av allt – se till att avsätta tid för övning och reflektion mellan träffarna tillsammans med ”buddies” i chefsgruppen samt med de olika medlemmarna i teamen.

70-20-10-metoden blir din nyckel

”70-20-10”-metoden är den bästa metoden att arbeta efter för bästa effekthemtagning i läranderesan. Allt för att få större perspektiv i kompetensförsörjningsarbetet och skapa förutsättningar för de förändringar man vill se. Det som sker under utbildningstillfällena ska bara vara en bråkdel (10%) av det som skall hända under utbildningsperioden. Därefter ska man arbeta med kunskapsdelning för att stärka relationerna i chefsgruppen (20%) och sedan ligger tyngdpunkten på själva ”görandet” tillsammans med respektive team (70%). Så skapar du den bästa effekhemtagningen från ditt ledarskapsprogram.

På HejEngagemang vill vi att insatsen ska upplevas som en investering. Det är därför vårt ledarskapsprogram är designat enligt Transfer of training, eftersom det säkerställer bästa effekhemtagningen från ditt ledarskapsprogram. Vill du veta mer om vårt upplägg? Hör av dig till oss!


Om HejEngagemang

HejEngagemang är ett företag som arbetar med organisationsutveckling genom ledarskap, medarbetarskap & medarbetarkommunikation med arbetspsykologiforskningen inom engagemang och motivation som grund. Det är först när vi har alla delar på plats som det finns förutsättningar för välmående, bättre prestationer och hållbara resultat över tid.

Vi finns för ett mer engagerat och välmående arbetsliv och erbjuder ledarskapsutbildningar, rådgivning, workshops och föreläsningar.

Referenser och källor:
*Joyce & Showers
**Transfer of training, E. Thorndike & R. S Woodworth