Förflytta medarbetare från riskgrupp till friskgrupp
Krönika

Lästid : 2 min

Förflytta medarbetare från riskgrupp till friskgrupp

Varför arbeta proaktivt med att höja konditionen hos medarbetarna och vad krävs?

Ca hälften av Sveriges vuxna befolkning är idag överviktiga och har en kondition så låg att ett vanligt skrivbordsarbete inte kan utföras i åtta timmar. Vems är då ansvaret att vända den negativa trenden? Individens eget ansvar - yes. Men, om man som arbetsgivare bryr sig om sina medarbetare - varför stå och se på när hälsotalen viker när det faktiskt finns åtgärder? Här finns istället möjlighet att skaffa sig fördelar gentemot konkurrenterna och öppet mål att plocka marknadsandelar...

Fördelar med att som arbetsgivare agera proaktivt avseende hälsan

 1. Produktiviteten och prestationen ökar...
  om man lyckas förflytta individer från riskgrupp till friskgrupp. Vid en kondition lägre än 35 ml/kg/min avtar bland annat kreativitet, stresstålighet och fokus.
   
 2. Bolagets employer brand stärks.
  Att vara en arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare blir allt mer prioriterat hos arbetstagarna. Unga talanger ser till helhets-erbjudandet och de mjuka värdena som erbjuds parallellt med lönen.
   
 3. Sjukfrånvaron minskar.
  De flesta sjukdagarna är starkt kopplade till de med sämst fysisk status. Genom att höja hälsan hos dessa medarbetare minskar sjukfrånvaron och lönsamheten ökar.

Fyra exempel

Vad krävs då av en person med låg kondition (lägre än 35 ml/kg/min) för att uppnå en hälsosam kondition? Generellt gäller - ju sämre utgångsläge - ju större utvecklingspotential. Det roliga med detta är att de sämst tränade blir vinnarna. Ex på aktiviteter per vecka som kan förflytta individ från riskgrupp till friskgrupp:

 • 3 x 20 min snabb promenad.
 • 2 x 30 min motionssim.
 • Cykla till jobbet 2 ggr/v och ta trappan istället för hissen.
 • Gräva en grop i trädgården och sedan fylla igen den.

Vår erfarenhet säger att just individanpassning är nyckeln till resultat eftersom alla har olika förutsättningar.

När vi arbetar proaktivt hos företag för att höja hälsan på individ och grupp gör vi regelbundna mätningar för att följa utvecklingen och för att vi ser hur positiv utveckling av mätbara data höjer motivationen och leder till förbättrade resultat och drivkrafter att vilja ändra livsstil.

 

Av: Sara Danielsson Lundqvist, leg sjuksköterska, grundare och VD på Aktivitus.

Förtydligande: En elitidrottare inom konditionsidrott har ett konditionstal på 70-90 ml/kg/min.

 

Källor
Idrottsforskning.se
Folkhälsomyndigheten