Förvånansvärt mycket HR i hållbarhetscertifiering
Foto: Ellinor Tevall
PUBLICERAD 7/2/2024
Lästid ca 3 min
Krönika

Förvånansvärt mycket HR i hållbarhetscertifiering

I takt med den växande medvetenheten om miljöfrågor och samhällsansvar, har hållbarhetscertifiering blivit en viktig milstolpe för företag. Behovet och intresset för att kunna uppvisa ett konkret engagemang för hållbarhet har även blivit extra aktuellt i och med EU-lagstiftningen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som snart träder i kraft.

Men i strävan efter hållbarhetscertifiering är det många som glömmer bort medarbetarperspektivet. Hållbarhet handlar nämligen inte bara om att minska företagets koldioxidavtryck och kontrollera leverantörskedjorna – det inkluderar också hållbarhet i alla led inom organisationen.


I strävan efter hållbarhetscertifiering är det många
som glömmer bort medarbetarperspektivet.


Under 2022 påbörjade fintech-bolaget Dreams en certifieringsprocess för att bli ett B Corp-företag. Efter 18 månader av arbete och utvärderingar mottog vi äntligen B Corp-stämpeln, ett kvitto på att vi som företag nu uppfyller höga standarder av social och miljömässig prestation, ansvarstagande och transparens. Som ansvarig för HR-funktionen deltog jag i det omfattande certifieringsarbetet som till stor del fokuserade på medarbetarfrågor.

Resan mot B Corp-certifiering har varit en lärorik men utmanande process. Från min erfarenhet finns det framförallt tre aspekter som är särskilt viktiga att ta i beräkning om man planerar att genomgå en certifiering.

 1. Ett strategiskt beslut
  Att genomföra en hållbarhetscertifiering bör vara ett strategiskt beslut som involverar hela organisationen. Det är avgörande att certifieringen inte ses som ett isolerat projekt, utan som en integrerad del av företagets långsiktiga vision och mål. Ett sådant förhållningssätt säkerställer att processen får den prioritet som den förtjänar.

  För en HR-ansvarig kan en certifiering innebära en stor omställning. Det strategiska beslutet kan resultera i att nya fokusområden läggs till och att etablerade processer behöver omarbetas.

  I vårt fall behövde vårt talangprogram förbättras med tydliga mål för hur vi utvecklar och tillsätter tjänster internt samt hur kriterier för hur hållbarhet integreras i rekryteringsprocessen. Vi tog även ett bredare grepp kring utbildningsprogram inom hållbarhet och jämställdhet, och arbetar nu mer proaktivt med medarbetarnas mentala hälsa genom att erbjuda psykologtjänster.

  Dessutom involverades alla våra underleverantörer av de nya riktlinjerna. Kraven är numera högre på lokal närvaro och underleverantörernas ägandeskap. Medarbetare är numera delaktiga i att säkerställa att de nya kraven möts vid val av underleverantörer.
 2. Säkra stöd från ledningen
  Starkt stöd från företagets högsta ledning är en nyckelfaktor. Detta stöd innebär inte bara ett formellt godkännande, utan också aktivt engagemang och delaktighet i processen. När ledningen är engagerad skapas positivt driv genom hela organisationen, vilket underlättar förändringsarbetet och implementering av nya initiativ.

  Som ett led i certifieringen behövde vi exempelvis implementera att alla på chefsnivå hade miljö- och hållbarhetsmål tydligt definierade i arbetsbeskrivningarna. Detta tror jag inte hade varit helt lätt utan engagerat stöd från ledningen.
 3. Avsätta tillräckligt med resurser
  Det är ingen överraskning att man behöver räkna med att en certifiering kräver betydande resurser, både i form av tid och pengar. Ett bra sätt att säkerställa att de resurser man har används effektivt är att verkligen lägga tid på att förankra nyttan med arbetsuppgifterna innan de delas ut.

  Att förbereda sig för re-certifieringen är också en viktig del av resursplaneringen för att säkerställa att organisationen kontinuerligt förbättras och utvecklas.

  Företag kommer få ett utökat ansvar framåt för att säkerställa att de är hållbara externt och i relation till sina egna medarbetare. För det senare är HR-funktionen avgörande för att de ska lyckas.

Ellinor Tevall, HR-chef på fintech-bolaget Dreams

Läs mer på HRnytt:

Hållbarhet – Så kan AI hjälpa er styra mot en grönare framtid

5 sätt att få medarbetarna engagerade kring hållbarhet

Vad betyder hållbarhet för ditt företag – i längden?


Om Ellinor Tevall

Ellinor Tevall har över 15 års erfarenhet av att jobba med People & Culture-frågor. Sedan 2021 är hon HR-ansvarig på fintech-bolaget Dreams och brinner för att delta i skapandet av hållbara organisationer.