Här är skälen till att Gen Z lämnar sin arbetsgivare
PUBLICERAD 14/9/2023
Lästid ca 2 min

Här är skälen till att Gen Z lämnar sin arbetsgivare

Generation Z, född mellan 1995 och 2005, har värderingar som ofta skiljer sig från Millenials. En färsk undersökningen visar vad generationen prioriterar på arbetsplatsen.

Generation Z väntas stå för 27 % av den globala arbetskraften år 2025. Det är en generation som skiljer sig från föregångarna i hur de lever, äter och arbetar.

  • 61 % av tillfrågade Gen Z säger att de granskar personalförmåner mer noggrant i rekryteringsprocesser nu jämfört med 2020.
  • 64 procent av Generation Z uppger att de försöker upprätthålla hälsosamma kostvanor på jobbet.
  • 60 procent av Generation Z ser inte köttprodukter som ett måste på tallriken, jämfört med endast 31 procent av Gen X och 27 procent av Baby Boomers.
  • 47 % av tillfrågade Gen Z uppger att de är mer villiga idag än innan 2020 att se sig om efter nya jobb om de inte trivs på sin nuvarande arbetsplats.
  • 24% i den äldre generationerna kan tänka sig att byta arbetsgivare.

En viktig förmån för Generation Z är tillgång till god och hälsosam mat. I Sverige är den genomsnittliga lunchrasten 35 minuter (jämfört med 22 minuter i Polen och 54 minuter i Kina). Snabb tillgång till såväl mellanmål som måltider på arbetsplatsen är en konkurrensfaktor.

67% tillfrågade ur Generation Z uppger att en restaurang på arbetsplatsen skulle väga tungt vid valet av arbetsgivare (jämfört med 44 procent av Generation X).

Hälsa en viktig faktor

Enligt undersökningen svarar 65 % av tillfrågade i Sverige att det är viktigt att arbetsgivaren stödjer deras välmående, och 70 % förväntar sig av arbetsgivaren att tillhandahålla utrymmen för paus och återhämtning på arbetsplatsen.

Trots att en tredjedel av alla tillfrågade äter sin lunch ensamma föredrar Generation Z att använda sin lunchrast för sitt psykiska välbefinnande, genom socialisering, personliga intressen och vila.


Om undersökningen

Undersökningen Compass Groups Global Eating at Work Survey 2023 är en av de största generationsövergripande undersökningarna i sitt slag, som analyserar insikter från 35 000 globala arbetstagare i 26 länder om deras arbetsplatspreferenser, inklusive syn på att äta på jobbet, hållbarhet, digital anpassning, hälsa och mentalt välbefinnande. Studien genomfördes i samarbete med marknadsanalysföretaget Mintel mellan 18 november – 8 december 2022. Datan är nedbruten per land och ålder för att få attitydskillnaden över generationerna. I Sverige har 1883 respondenter medverkat i studien varav 243 personer ur Generation Z.