Hur påverkas HR av AI-utvecklingen?
Foto: Maria Duni
PUBLICERAD 18/9/2023
Lästid ca 2 min

Hur påverkas HR av AI-utvecklingen?

Är AI ett nytt stressmoment för HR och vilken beredskap har HR-teamen för den nya tekniken? Enligt en ny undersökning från Personio är det tydligt att AI kommit upp på HR-agendan.

  • 82 procent av HR-cheferna svarar att deras HR-avdelning saknar den tekniska och analytiska kompetens som krävs för framtidens HR.
  • Bara 54% av cheferna på ledningsnivå uppger att HR-avdelningen i deras organisation saknar dessa färdigheter.
  • För samtliga medverkande HR-chefer i de länder undersökningen genomfördes i saknade 58 procent förtroende för att deras HR-team hade den kompetens som behövs.

Undersökningen som genomfördes i tio europeiska länder* visar att Sveriges HR- chefer har en mycket mer pessimistisk syn på HR-teamens tekniska och analytiska kompetens.

  • 57 procent, av svenska chefer på ledningsgruppsnivå ser stor potential för effektivisering av HR-funktionen genom AI och automatisering.
  • Motsvarande siffra bland svenska HR-chefer var 86 procent.
  • 84 procent av HR-cheferna ser behovet av ökad teknikanvändning inom HR för att möta efterfrågan på data och analys. Särskilt inom offentlig sektor dominerade detta svar.
  • Motsvarande siffror bland chefer i ledningsgruppen var 60 procent.

"Sammantaget behöver svenska företag och myndigheter ge HR-funktionen mandat att navigera i den digitala transformation som vi nu ser och där AI spelar en så avgörande roll. Utan hjälp från HR kommer dessa verksamheter inte klara att lösa de utmaningar som är kopplade till deras personal." - Maria Duni, Nordenchef på Personio.

Ur undersökningen framkom också att 84 procent av de svenska cheferna på ledningsgruppsnivå trodde att HR-funktionen är möjlig att ersätta med AI i framtiden.

"Jag tror verkligen inte det, och de företagsledare som säger att det är möjligt är kortsiktiga och oroväckande felinformerade om den roll som effektiv HR spelar i företagen. Istället kan vi förvänta oss att AI gör HR viktigare, genom att låta en hårt pressad avdelning fokusera mer på affärskritiska frågor som att bygga en bra kultur eller lösa utmaningar med att behålla personal, medan ny teknik kommer att göra administrativa uppgifter mer effektiva." - Ross Seychel, Chief People Officer på Personio

Läs mer från undersökningen här:

Medarbetare oense med HR-chefer

Läs mer från Personio här:

Därför släpps HR inte in i de högsta beslutsrummen


*Tyskland, Österrike, Schweiz, Irland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Italien, Finland och Sverige.

Om undersökningen

Studien genomfördes av Censuswide på uppdrag av Personio mellan den 19 augusti och 5 september. I undersökningen deltog HR-chefer och medarbetare, anställda i företag med 10-2000 medarbetare, från Sverige, Storbritannien, Spanien, Irland, Nederländerna, Italien, Tyskland och Finland. I Sverige deltog 500 HR-chefer och 1 000 medarbetare.